Uppsala universitet, Filosofiska institutionen

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Filosofiska institutionen vid Uppsala universitet är en internationellt erkänd institution med forskning och undervisning inom en stor mängd av filosofins kärnområden. För mer information om institutionen, se http://www.filosofi.uu.se.

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning: Uppsala universitet meddelar härmed att en doktorandtjänst i filosofi vid Filosofiska institutionen är öppen för ansökningar. Institutionen söker i första hand en doktorand inom språkfilosofi eller epistemologi, men ansökningar inom andra områden av filosofin välkomnas också.

Ansökande som accepteras kommer att anställas som doktorand vid institutionen för fyra år på heltid. För närvarande är ingångslönen 27 300 SEK per månad och lön efter 80% av fullgjord forskarutbildning 32 900 SEK per månad. Som anställda vid institutionen har doktorander rätt till förmåner såsom betald föräldraledighet. Doktorander förutsätts bedriva sin forskarutbildning på heltid och aktivt delta i institutionens verksamhet. Viss tjänstgöring vid institutionen kan förekomma och medför i flera fall (t.ex. vid undervisning) förlängning av anställningen.

Kvalifikationskrav: Grundläggande behörighet har den som har avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Det akademiska arbetet på Filosofiska institutionen bedrivs primärt på engelska.

Ansökningshandlingar skall omfatta (a) ett ansökningsbrev; (b) ett kort CV, inklusive kontaktuppgifter till 1-3 referenspersoner; (c) preliminär avhandlingsplan om 4-5 sidor; (d) 1-2 skrivprov (t.ex. C-, magister- eller masteruppsatser); (e) kopior på examensbevis eller motsvarande dokumentation av den sökandes behörighet.

För gällande regler se Högskoleförordningen, kap 5, 8 och 9, samt universitetets och historisk-filosofiska fakultetens riktlinjer för utbildning på forskarnivå: http://regler.uu.se.

Utbildning på forskarnivå i filosofi regleras av den allmänna studieplanen för filosofi. Denna finns på hemsidan: http://www.filosofi.uu.se/utbildning/Forskarutbildning/

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: 2021-09-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Matti Eklund, prefekt vid Filosofiska institutionen (matti.eklund@filosofi.uu.se) 

Välkommen med din ansökan senast den 1 mars 2021, UFV-PA 2021/195.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-09-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2021/195
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2021-01-25
Sista ansökningsdag 2021-03-01

Tillbaka till lediga jobb