Uppsala universitet, Institutionen för fysik och astronomi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för fysik och astronomi är en av Uppsala universitets största med närmare 400 anställda, varav ca 125 doktorander. Institutionen bedriver forskning och utbildning i världsklass inom såväl teoretisk som experimentell fysik och har en omfattande samverkan med omvärlden. Forskningen genomförs vid 10 forskningsavdelningar och berör allt från det ofattbart lilla till det stora inom till exempel energiförsörjning, klimatutveckling, nya material och universum. Hela detta spektrum avspeglar sig också i institutionens kurser och utbildningsprogram. Runt 2 500 studenter läser varje år kurser på grund- och avancerad nivå vid institutionen. Läs mer på www.physics.uu.se.

Projektet kommer att innefatta samarbete mellan avdelningen för Materialfysik och Materialteori, där forskning bedrivs inom flera ämnen inom material och det fasta tillståndets fysik, se gärna http://www.physics.uu.se/ research/materials-physics+/ och http://www.physics.uu.se/research/materials-theory/. Kandidaten kommer därför att få stort utrymme att samverka med både teoretiska och experimentella forskargrupper.

Projektbeskrivning: Klimatförändringar och konkurrenskraft är var för sig viktiga frågor för Sverige och Europa, där målet är att helt eliminera utsläppen av växthusgaser år 2045. Vätesamhällets upprättande kommer att bli en del av lösningen där förnyelsebara energikällor används för att spjälka vatten, där vätet sedan förvaras för senare användning. När energin behövs vid ett senare tillfälle, kan vätgasen kombineras med syre från atmosfären i en bränslecell vilket resulterar i en avgasfri och hållbar förflyttning av energi.

Stora utmaningar återstår inom väteproduktion, rening och lagring, som måste angripas både genom grundforskning och tillämpad forskning. Doktoranden kommer att ta sig an dessa utmaningar genom att utforska nya amorfa metaller som kan maximera och minimera flödet av väte i material. Projektet kommer att utveckla både ett experimentellt och teoretiskt ”screeningverktyg” för att hitta nya amorfa metaller med unika egenskaper. En kombinatorisk tunnfilmsteknik kommer att användas för att skapa kompositionsgradienter på ett substrat där hela fasdiagrammet kan mätas på samma gång.

Doktorsarbetet innefattar två olika forskningsfält (i) tillväxt av nya amorfa metaller och en utforskning av deras egenskaper med röntgenspridning, optisk spridning, samt elektriska mätningar, och (ii) numeriska simuleringar för att förutspå, förstå och screena nya materialkandidater.

Projektet kommer att förbättra förståelsen för amorfa material och knyta an till kristallers egenskaper. Nya oförutsedda fenomen kommer att dyka upp på grund av samverkan mellan struktur och fysikaliska egenskaper.

Slutmålet med doktorsarbetet är inte bara att öppna upp ett nytt forskningsfält utan också utforska möjliga tillämpningar av dessa nya material.

Kvalifikationskrav: Tjänsten kräver universitetsexamen i fysik eller motsvarande. Mycket goda kunskaper i engelskt tal och skrift är nödvändiga. 

Önskvärt/meriterande i övrigt: Kurser eller annan erfarenhet i en eller flera av följande ämnen är meriterande för tjänsten: tunnfilmstillväxt, röntgenspridning, praktisk erfarenhet av optiska eller elektroniska mätningar av filmer, täthetsfunktionalteori eller molekyldynamik. Eftersom kandidaten kommer att utföra experiment och numeriska simuleringar, har kandidaten ett stort intresse för dessa ämnen. Personliga egenskaper som engagemang, motivation, initiativtagande och självständighet är av stort värde. 

Ansökan: Ansökan ska innehålla ett brev där kandidatens allmänna forskningsintressen samt specifika intressen för det aktuella projektet framgår, och speciellt vilka unika kvalifikationer ansökanden har att bidra med till projektets framgång, speciellt med avseende på tidigare erfarenhet av ämnena ovannämnda. Den sökande bifogar ett CV, en kopia på Mastersuppsats (eller utkast) och andra relevanta dokument. Ytterligare, kontaktuppgifter till minst två rekommendationsbrev ska bifogas.

Doktorandanställningen är tidsbegränsad till 4 års heltidsstudier, maximalt 5 år om  institutionstjänstgöring tillkommer. Innehavare av doktorandanställning skall främst ägna sig åt egen forskarutbildning. Övrig tjänstgöring vid institutionen som avser undervisning och administrativt arbete kan ingå inom ramen för anställningen (max 20%).

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: 2021-05-01, eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Gunnar Pálsson (gunnar.palsson@physics.uu.se) eller Ralph Scheicher (ralph.scheicher@physics.uu.se).

Välkommen med din ansökan senast den 31 mars 2021, UFV-PA 2021/118.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-05-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2021/118
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2021-01-19
Sista ansökningsdag 2021-03-31

Tillbaka till lediga jobb