Uppsala universitet, Institutionen för organismbiologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Vid institutionen för organismbiologi (IOB) bedriver vi undervisning och forskning om evolution, utveckling och funktion på organismnivå. För mer information se www.iob.uu.se.

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning: Mutationer är en av de viktigaste källor till genetisk variation, och mutationshastigheten är därför avgörande för en mängd andra evolutionära processer i naturen. Idag saknas systematiska kartläggningar av mutationshastigheter i naturen, och detta doktorandprojekt syftar till att studera variationen av mutationshastigheter och de faktorer som påverkar dessa. Projektet kommer att utformas efter kandidatens intresse, och kan involvera laborativa experiment och/eller bioinformatiskt, fylogenetiskt och populationsgenetiskt arbete.

Kvalifikationskrav: Magister- eller masterexamen eller motsvarande, om 240 högskolepoäng(hp) varav minst 60 hp på avancerad nivå inom relevant ämne. Den ideala kandidaten är mycket motiverad med grundlig utbildning och starkt intresse för evolutionär genetik/genomik, fylogenetik och/eller populationsgenetik. Goda kunskaper i engelska i tal och skrift. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper såsom planerings- och organisationsförmåga, ansvarstagande och noggrannhet.

Önskvärt/meriterande i övrigt: Universitetet har för avsikt att rekrytera den person som, utifrån en sammanvägd bedömning av kompetens, färdigheter och dokumenterade kvalifikationer, bedöms som lämpligast att bedriva projektet samt bidra till en positiv utveckling av avdelningen.

Anställningen: Anställningen är fyra år och personen kommer huvudsakligen att ägna sig åt sin egen forskning. Om undervisning eller annan institutionstjänstgöring på maximalt 20 procent ingår i anställningen kan en förlängning beviljas upp till högst fem år. Löneplacering sker i enlighet med lokala riktlinjer vid Uppsala universitet. Sökanden måste vara berättigad till doktorsexamen vid Uppsala universitet. Information om forskarutbildning finns på webbplatsen för Naturvetenskapliga fakulteten, http://www.teknat.uu.se/Doktorand/.  

Ansökningsförförande: Ansökan ska innehålla 1) ett brev som beskriver dig själv, dina forskningsintressen och din motivation till varför du vill ha doktorandtjänsten, 2) en kort beskrivning av din utbildning, kopior av examensbevis och betyg, 5) namn och kontaktinformation (adress, mejl och telefonnummer) till minst två referenspersoner, 6) relevanta publikationer(inklusive masteruppsatsen) Ansökan bör vara skriven på engelska.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: 2021-03-15 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Hanna Johannesson Hanna.Johannesson@ebc.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 8 mars 2021, UFV-PA 2021/116.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-03-15 eller enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2021/116
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2021-01-19
Sista ansökningsdag 2021-03-08

Tillbaka till lediga jobb