Uppsala universitet, Institutionen för materialvetenskap

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Antagning till forskarutbildning i ämnet Teknisk fysik med inriktning mot tribologi.

Marie Sklodowska-Curie BioTrib Innovative Training Network fokuserar på forskarutbildning på avancerad nivå inom biotribologi för naturliga och artificiella leder. Det är ett nyligen tilldelat EU-projekt, koordinerat av University of Leeds, som har som mål att utveckla en unik, integrerad strategi för utvecklingen av forskare i början av sin karriär mot att bli framtida forsknings- och innovationsledare inom interdisciplinära områden. Nätverket består av 5 huvudorganisationer som alla är universitet i Europa och ytterligare 11 partnerorganisationer, från akademin, industrin såväl som sjukvården.

Du kommer att arbeta tillsammans med Urban Wiklund i Tribomaterialgruppen, en forskargrupp som specialiserar sig på tribologi och ytteknik, och med närliggande forskargrupper som arbetar med utveckling av nya biomaterial.

Projektbeskrivning: Omfattande forskning inom höghållfasta metallegeringar med minimal negativ påverkan på omgivande vävnader under användning i biologiska system gör att flera olika legeringssystem idag finns att tillgå för kliniska tillämpningar. Det här projektet syftar till att ytterligare förbättra funktionen hos dessa typer av legeringar när de används, exempelvis som implantat, genom att utnyttja en kombination av additiv tillverkning och olika metoder för efterbehandling. Pulverbäddstekniker möjliggör lokal kontroll av legeringens mikrostruktur och i kombination med lämplig efterbehandling är målet att producera ytor som är optimerade för att motstå slitage och minska friktionen.

Sannolikt är kobolt-kromlegeringar det första legeringssystemet som studeras och både processparametrar och efterbearbetningsmetoder måste utvecklas och anpassas till varandra. Utveckling av lämpliga tribologiska testmetoder, såväl för grundläggande och förenklade laboratorietester som för tester närmare applikationen, är centrala delar av projektet. Under hela projektet kommer avancerad materialanalys att vara avgörande för att kunna analysera de mikrostrukturer som tas fram, ytornas skick i efterbehandlat tillstånd och de nötnings- och friktionsmekanismer som uppkommer under de tribologiska testerna. Tjänsten inkluderar utbyten hos andra partners i konsortiet.

Arbetsuppgifter: Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Doktoranden förväntas:

 • bedriva forskning med fokus på utveckling och utvärdering av nya, 3D-skrivna material för biomedicinska tillämpningar
 • utveckla initiativ, kreativitet och bedömning vid tillämpning av lämpliga metoder för forskningsaktiviteter
 • säkerställa goda dagliga framsteg i arbetet med utveckling och analys och att upprätthålla goda anteckningar
 • delta aktivt i all relevant forskningsaktivitet som organiseras av nätverket enligt råd från handledarna
 • skriva ihop resultat för publicering och delta i lämpliga konferenser för deras spridning, delta i möten efter behov för att diskutera projektet, vilket kan innebära tillfälliga internationella resor

Dessa uppgifter utgör en ram för rollen och bör inte betraktas som en definitiv lista. Andra rimliga uppgifter kan krävas i enlighet med tjänstens beskrivning.

Forskningsstudierna kommer att genomföras i samarbete mellan forskningsinstitutet Swerim och Uppsala universitet.

Kvalifikationskrav:

 • Master- eller civilingenjörsexamen eller motsvarande i materialvetenskap / materialteknik, teknisk fysik, medicinsk teknik eller liknande, med starkt fokus på material. Studenter som tar sin examen under våren 2021 är också välkomna att söka.
 • Förmåga att arbeta både självständigt och även som en del av ett större team av forskare, inklusive interaktion med forskargruppen och BioTrib-nätverket och delta i kunskapsöverföringsaktiviteter där det är lämpligt och genomförbart
 • Självgående och goda tidshanterings- och planeringsfärdigheter
 • Goda skriftliga och muntliga kommunikationsförmågor på engelska
 • God presentations- och kommunikationsförmåga
 • Ett engagemang för din egen kontinuerliga professionella utveckling

Önskvärt/meriterande i övrigt: Erfarenhet inom tribologi och additiv tillverkning är meriterande.

Behörighet: Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/

Andra kriterier för detta specifika projekt är följande:

 • Sökanden måste när rekryteringen görs vara under de första fyra åren (motsvarande heltid forskningserfarenhet) i sin forskningskarriär och inte ha beviljats doktorsexamen.
 • Den sökande får inte ha varit bosatt eller utfört sin huvudsakliga verksamhet (arbete, studier etc.) i rekryterande institutions land i mer än 12 månader under de tre åren omedelbart före rekryteringsdagen. Obligatorisk nationell tjänst, korta vistelser som semester och tid som spenderas som en del av en process för att få flyktingstatus enligt Genèvekonventionen räknas inte som en del av detta.

En doktorandtjänst varar typiskt i 42-48 månader, förlängning kan ske upp till högst fem år inklusive institutionstjänstgöring på högst 20% (vanligen undervisning).

Ansökan: Ansökan ska innehålla

1) personligt brev, inklusive en kort beskrivning av erfarenheter som är relevanta för tjänsten och motivering (max. 2 sidor)

2) CV med lista över eventuella publikationer

3) kopia på examensarbete (eller ett utkast till det), kopior av examensbevis och certifikat (inklusive lista över kurser och betyg), och andra ev. relevanta dokument

4) Kontaktinformation (e-post och telefonnummer) till minst två referenspersoner och uppmuntras att lämna rekommendationsbrev.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander

Tillträde: Snarast eller enl överenskommelse dock senast september 2021

Anställningsform Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap §7

Anställningens omfattning 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Dr Alexandra Davydova (Alexandra.davydova@angstrom.uu.se).

Välkommen med din ansökan senast 2021-04-30, UFV-PA 2021/24

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast eller enl överenskommelse - dock senast september 2021
Löneform Enl lokalt kollektivavtal för doktorander
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2021/24
Facklig företrädare
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2021-01-20
Sista ansökningsdag 2021-04-30

Tillbaka till lediga jobb