Uppsala universitet, Institutionen för läkemedelskemi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för läkemedelskemi bedriver forskning och undervisning inom området läkemedelsutveckling. Mer information om institutionen och dess undervisning finns på www.ilk.uu.se. Institutionen har sammanlagt ca 85 medarbetare.

Antagning till forskarutbildning i ämnet Molekylär bildanalys med inriktning mot biologiska respons till biomaterial.

Marie Sklodowska-Curie BioTrib Innovative Training Network fokuserar på forskarutbildning på avancerad nivå inom biotribologi för naturliga och artificiella leder. Det är ett nyligen tilldelat EU-projekt, koordinerat av University of Leeds, som har som mål att utveckla en unik, integrerad strategi för utvecklingen av forskare i början av sin karriär mot att bli framtida forsknings- och innovationsledare inom interdisciplinära områden. Nätverket består av 5 huvudorganisationer som alla är universitet i Europa och ytterligare 11 partnerorganisationer, från akademin, industrin såväl som sjukvården.

Du kommer att vara placerad i Forskargruppen ”Translational PET Imaging” som är verksam vid Rudbecklaboratoriet vid Uppsala Universitet, där din roll innebär utvärdering av nya biomaterial för tillämpningar främst inom ortopedi. Forskargruppen är associerad vid Science for Life Laboratory (https://www.scilifelab.se/researchers/olof-eriksson) och forskningen fokuserar på utveckling av in vivo avbildningsmetoder  av immunceller och för ökad förståelse av sjukdomsutveckling och terapi inom metabola sjukdomar och onkologi (https://www.ilk.uu.se/research-groups/translational-imaging/). Forskargruppen är del av Institutionen för Läkemedelskemi (www.ilk.uu.se) och består i nuläget av 8 forskare inkluderat 3 doktorander.

Projektbeskrivning: Magnesiumlegeringar har nyligen börjat användas i kliniska tillämpningar som ett nedbrytbart material, lämpligt för frakturfixering, t.ex. i foten. Detta är resultatet av en längre tids studier som möjliggjort utveckling av legeringar med en minimal påverkan på kringliggande vävnader under nedbrytningen. I detta projekt vill vi förbättra funktionen hos dessa legeringar vidare, genom att undersöka tillsatsen av andra, bioaktiva element, såväl som möjligheterna att tillverka dem genom additiv tillverkning i en kontrollerad process i en pulverbäddsmaskin. På detta sätt tänker vi oss kunna skriva ut strukturer liknande de som marknadsförs som trabekulär metall, men i detta fall nedbrytbara och vi kan därför anta att de är mer lämpliga för patienter utan underliggande sjukdom som exempelvis benskörhet. Nedbrytbarheten kan också minska risken för implantatassocierade infektioner över tid. Ett av målen är att biologiskt utvärdera magnesiumbaserat legeringar som är anpassat för additiv tillverkning och tillämpningar inom benersättning. Doktoranden kommer ansvara för in vitro och in vivo utvärdering av 3D-printade magnesiumlegeringar för medicinska tillämpningar, där till exempel PET spårsubstanser och molekylär bildanalys används för att följa den biologiska repsonsen till materialet.

Arbetsuppgifter: Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Doktoranden förväntas:

 • bedriva forskning med fokus på biologisk utvärdering av nya, 3D-skrivna material för biomedicinska tillämpningar
 • utveckla initiativ, kreativitet och bedömning vid tillämpning av lämpliga metoder för forskningsaktiviteter
 • säkerställa goda dagliga framsteg i arbetet med utveckling och analys och att upprätthålla goda anteckningar
 • delta aktivt i all relevant forskningsaktivitet som organiseras av nätverket enligt råd från handledarna
 • skriva ihop resultat för publicering och delta i lämpliga konferenser för deras spridning, delta i möten efter behov för att diskutera projektet, vilket kan innebära tillfälliga internationella resor

Dessa uppgifter utgör en ram för rollen och bör inte betraktas som en definitiv lista. Andra rimliga uppgifter kan krävas i enlighet med tjänstens beskrivning.

Forskningsstudierna kommer att genomföras i samarbete mellan forskningsinstitutet Swerim och Uppsala universitet.

Kvalifikationskrav:

 • Vi söker en starkt motiverad student för en doktorandtjänst. Vi emotser ansökan från studenter som har, eller är i slutskedet av, en mastersexamen från biomedicinar- civilingenjör-, naturvetar-, apotekar-, kemi-, läkarprogrammet eller motsvarande kunskaper. Studenter som tar sin examen under våren 2021 är också välkomna att söka.
 • Laborativ erfarenhet av utvärdering av PET spårsubstanser inkluderat in vitro metodiker (cell-system, autoradiografi) och in vivo metodiker (biodistribution, PET/ SPECT/ CT/ MRI-imaging, bildanalys) är meriterande. Genomgångna kurser i FELASA C (eller motsvarande) eller strålskydd är meriterande.
 • Förmåga att arbeta både självständigt och även som en del av ett större team av forskare, inklusive interaktion med forskargruppen och BioTrib-nätverket och delta i kunskapsöverföringsaktiviteter där det är lämpligt och genomförbart
 • Självgående och goda tidshanterings- och planeringsfärdigheter
 • Goda skriftliga och muntliga kommunikationsförmågor på engelska
 • God presentations- och kommunikationsförmåga
 • Ett engagemang för din egen kontinuerliga professionella utveckling

Behörighet: Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Andra kriterier för detta specifika projekt är följande:

 • Sökanden måste när rekryteringen görs vara under de första fyra åren (motsvarande heltid forskningserfarenhet) i sin forskningskarriär och inte ha beviljats doktorsexamen.
 • Den sökande får inte ha varit bosatt eller utfört sin huvudsakliga verksamhet (arbete, studier etc.) i rekryterande institutions land i mer än 12 månader under de tre åren omedelbart före rekryteringsdagen. Obligatorisk nationell tjänst, korta vistelser som semester och tid som spenderas som en del av en process för att få flyktingstatus enligt Genèvekonventionen räknas inte som en del av detta.

En doktorandtjänst varar typiskt i 42-48 månader, förlängning kan ske upp till högst fem år inklusive institutionstjänstgöring på högst 20% (vanligen undervisning).

Ansökan: Ansökan ska innehålla:

1. personligt brev, inklusive en kort beskrivning av erfarenheter som är relevanta för tjänsten och motivering (max. 2 sidor)

2. CV med lista över eventuella publikationer

3. kopia på examensarbete (eller ett utkast till det), kopior av examensbevis och certifikat (inklusive lista över kurser och betyg), och andra ev. relevanta dokument

4. kontaktinformation (e-post och telefonnummer) till minst två referenspersoner och uppmuntras att lämna rekommendationsbrev.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse, dock senast september 2021.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %.

Upplysningar om forskningsprojektet lämnas av: Dr Gry Hulsart Billström, gry.hulsart@ilk.uu.se.

Upplysningar om anställningen lämnas av: prefekt Anders Karlén, anders.karlen@ilk.uu.se, tel 018-471 4293.

Välkommen med din ansökan senast den 26 februari 2021, UFV-PA 2021/2.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast, dock senast september 2021
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2021/2
Facklig företrädare
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2021-01-15
Sista ansökningsdag 2021-02-26

Tillbaka till lediga jobb