Uppsala universitet, Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för farmaceutisk biovetenskap har 135 anställda samt ett flertal gästforskare och stipendiater. Institutionen har femton forskargrupper/forskningsområden med en gemensam administration och vi bedriver forskning och undervisning inom farmaceutisk cellbiologi och bioteknologi, biokemi, immunologi, proteinläkemedelsdesign, biologiska läkemedel/bioteknologi, farmakologi, läkemedels- och drogberoende, farmakognosi, galenisk farmaci, translationell läkemedelsutveckling, farmakokinetik och kvantitativ farmakologi , bioinformatik, avbildande masspektrometri, molekylär neurofarmakologi, samt toxikologi och läkemedelssäkerhet. Mer information om institutionen och dess verksamhet finns på www.farmbio.uu.se.

Arbetsuppgifter: Som vikarierande lektor i farmakognosi på institutionen för farmaceutisk biovetenskap kommer du arbeta framförallt med undervisning och administration, men också forskning i ämnet. Vikariatet är på 1 år, och innebär bland annat att vara kursansvarig för kursen i farmakognosi på apotekar- och receptarieprogrammen. Du kommer också att verka som studierektor i ämnet, vilket innebär arbete med kursplanering, budgetplanering och uppföljning.

Inom undervisning och administration kommer du att ansvara för kursledarskap, undervisning, utveckling och examination av kurser på grundläggande och avancerad nivå vid framförallt apotekar- och receptarieprogrammen, samt mastersprogram. Du kommer där att förmedla undervisning i farmakognosi med tonvikt på organismbiologi, tex botanik och mykologi, men också naturproduktskemi och utveckling av läkemedel från naturprodukter. Vidare ingår handledning vid laborativ undervisning samt vid fördjupningsarbeten på grundnivå och avancerad nivå. Inom forskningen skall du bedriva självständig forskning inom ett ämnesområde som ligger inom ramen för den befintliga verksamheten vid forskargruppen för farmakognosi. Som lektor i farmakognosi ingår också i arbetsuppgifterna att hålla sig uppdaterad med utvecklingen inom ämnesområdet som är betydelsefull i rollen som lärare inom högre utbildning. I arbetet ingår också administrativa uppgifter samt möjlighet till formell kompetens-utveckling.

Kvalifikationer: Du ska ha erfarenhet av undervisning i farmakognosi, och studierektorskap. Du ska ha disputerat i relevant ämne, såsom farmakognosi, organismbiologi, eller systematisk botanik.

Behörig att anställas som universitetslektor är enligt Högskoleförordningen Kap. 4., Sekt. 12a, och Anställningsordning för Uppsala universitet (AO), en person som erhållit en doktorsgrad eller har motsvarande forskningsexpertis, samt visat pedagogisk skicklighet och har genomgått för verksamhet inom universitetet relevant pedagogisk utbildning, omfattande tio veckor, eller förvärvat motsvarande kunskaper. Enligt universitetets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska.

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid forskningsskicklighet, pedagogisk skicklighet och administrativ skicklighet i lika mån. Vid bedömning av forskningsskicklighet kommer självständighet i forskning, egen forskningslinje, samt samverkan kring forskning att särskilt beaktas. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska, enligt AO § 23, i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten. Se även Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci (RB) § 15. Enligt AO § 29, visas administrativ skicklighet bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till skickligheten räknas övergripande verksamhetsplanering samt förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet. Se även RB § 16. Vid prövning av den administrativa skickligheten fästes vikt vid utbildning, erfarenhet och dokumenterad skicklighet inom administration. Den sökande ska vara välorganiserad, kunna arbeta självständigt och ta ansvar för kursledning, undervisningsplanering och examination.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Meriterande: Erfarenhet av undervisning och kursansvar i farmakognosi på universitetsnivå är meriterande. Särskild vikt kommer att fästas vid erfarenhet av innehållsmässig och pedagogisk utveckling. Du förväntas bedriva en egen forskningslinje, och det är således meriterande att kunna visa på en unik ansats i forskningen. Erfarenhet av samverkan mellan akademi och samhälle är meriterande, liksom erfarenhet av internationellt arbete och huvudmannaskap för externa forskningsanslag. Dokumenterad erfarenhet av studierektorskap, distansundervisning, och kunskap om lärplattformar är likaså meriterande.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2021-03-01

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, vikariat till o med 2022-02-25.

Anställningens omfattning: 100%

Upplysningar om anställningen lämnas av  professor Ulf Göransson, e-post Ulf.Goransson@farmbio.uu.se.

För frågor runt anställningen administrativ samordnare Marina Rönngren e-post  marina.ronngren@farmbio.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 28 januari 2021, UFV-PA 2020/5066.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-03-01
Löneform Fast månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/5066
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2021-01-07
Sista ansökningsdag 2021-01-28

Tillbaka till lediga jobb