Uppsala universitet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Anställningen är placerad i forskargruppen Klinisk psykologi i hälso- och sjukvård vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa. Forskargruppen är värd för det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet U-CARE (www.u-care.uu.se). Det övergripande målet med arbetet inom U-CARE är att öka tillgången till psykologiskt stöd till de som behöver det i samband med somatisk sjukdom hos sig själv eller närstående.

Vår grupps forskning handlar primärt om att studera mental hälsa hos patienter med olika somatiska sjukdomar samt deras närstående samt att utveckla, testa och utvärdera komplexa interventioner för dessa grupper. Vi studerar också hur man på bästa sätt kan rekrytera personer till kliniska studier och bäst motivera ett fortsatt deltagande. Vi använder kvantitativ såväl som kvalitativ metodik och arbetar med feasibility/pilot studier, kontrollerade studier, systematiska litteraturöversikter, metaanalyser samt kohortstudier. Vår breda kompetens inom forskningsmetod uppmärksammades i den senaste utvärderingen av forskning vid Uppsala universitet.

Arbetsuppgifter: Den person som vi söker ska arbeta med ett forskningsprojekt som handlar om att testa och utvärdera ett webbaserat självhjälpsprogram med behandlarstöd för föräldrar vars barn behandlats mot cancer. Arbetsuppgifterna inkluderar att bearbeta och i vetenskapliga artiklar rapportera kvalitativa och kvantitativa data samt planera studieprotokoll för en kontrollerad studie i vilken självhjälpsprogrammet ska utvärderas.

Kvalifikationskrav: För anställning som forskare ska du ha doktorsexamen inom området hälsovetenskap eller närliggande ämne. Personen som vi söker ska vara mycket motiverad och konkurrenskraftig med vetenskapliga meriter inom det aktuella ämnesområdet. Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift är ett krav. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet såsom flexibilitet, förmåga att prioritera, och kvalitetsmedvetenhet. Som sökande bör du ha lätt att samarbeta och trivas med att arbeta både självständigt och i mindre projektgrupper.

Önskvärt/meriterande i övrigt:

 • Erfarenhet av att planera och genomföra interventionsstudier, internetbaserat stöd eller behandling samt systematiska litteraturöversikter och metaanalyser
 • Erfarenhet av att analysera och rapportera kvantitativa såväl som kvalitativa data samt självständigt skriva vetenskapliga artiklar
 • Erfarenhet av att arbeta med feasibility- och pilotstudier, deltagande aktionsforskning och att involvera de forskningen berör i planering och genomförande av forskning.
 • Erfarenhet av att kliniskt och vetenskapligt arbeta med populationer med mental ohälsa
 • Utmärkt förmåga att använda engelska språket i tal och skrift
 • Publikationer i vetenskapliga tidskrifter
 • Erfarenhet av att handleda på avancerad nivå

Ansökningsförfarande: Din ansökan bör vara skriven på engelska och innehålla:

 • Curriculum Vitae
 • Kopior på examensbevis
 • Din avhandling
 • Ett brev i vilket du beskriver varför du söker anställningen (maximum två sidor)
 • Fullständiga publikationslista inkluderande URL/DOI till var och en av publikationerna
 • Kontaktinformation till minst två referenspersoner varav åtminstone en till nuvarande eller tidigare chef

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: 2020-02-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t.o.m. 2022-01-31.

Anställningens omfattning: 50%

Upplysningar om anställningen lämnas av: forskargruppsledare och projektledare, Professor Louise von Essen (louise-von.essen@kbh.uu.se, 070-425 07 14) eller forskare Dr Joanne Woodford (joanne.woodford@kbh.uu.se, 018-471 65 73).

Välkommen med din ansökan senast den 20 januari 2020, UFV-PA 2020/5051.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 20200201
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/5051
Facklig företrädare
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2021-01-07
Sista ansökningsdag 2021-01-20

Tillbaka till lediga jobb