Uppsala universitet, Institutionen för informationsteknologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för informationsteknologi har en ledande position inom såväl forskning som utbildning på alla nivåer. Institutionen har drygt 300 anställda, varav 120 seniora forskare, 110 doktorander och 30 forskargrupper. Mer än 4000 studenter är registrerade på en eller flera kurser varje år. För mer information, se www.it.uu.se.

Ämnesområde: Realtidssystem är datorsystem som måste utföra sina beräkningar inom givna tidsramar för att fungera korrekt. Ett exempel är styrsystem i fordon.

Inom schemaläggningsteori för realtidssystem studeras schemaläggningsalgoritmer, modeller av processer och datorresurser samt algoritmer som kan analysera en given modell för att ta reda på om säkerhetskraven uppfylls, särskilt med avseende på tidsaspekten.

Schemaläggningsteori är präglat av algoritmik och har kopplingar till teoretisk datavetenskap, bland annat beräkningskomplexitet. Ämnet har också en koppling till tillämpad forskning inom säkerhetskritiska inbyggda system.

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning: Projektet syftar till att inom området bedriva grundläggande teoretisk forskning som håller en hög internationell klass. Det kan exempelvis vara att designa schemaläggningsalgoritmer, att finna nya analysmetoder eller att klassificera schemaläggningsproblem efter sin komplexitet. Särskilt inom multiprocessorschemaläggning finns stora utmaningar.

En stor del av arbetet handlar om att hitta och bevisa matematiska samband. Inom arbetet förväntas en hög grad av självständighet.

Anställningen är upp till fem år och omfattar institutionstjänstgöring på en nivå av högst 20% (vanligtvis undervisning) samt kursstudier.

Du förväntas kunna undervisa på engelska.

Kvalifikationskrav: Kandidater ska ha en magister- eller masterexamen i datavetenskap eller matematik, en civilingenjörsexamen, eller motsvarande kunskaper i ämnen relevanta för arbetet.

Som doktorand förväntas du att lära dig och utvecklas under utbildningens gång. Det är viktigt är att du har en god inlärningsförmåga, motivation och ett djupt intresse för datavetenskap. Kunskaper om algoritmer och en viss matematisk mognadsgrad är ett krav.

Du måste kunna uttrycka dig tydligt och strukturerat i tal och skrift. Mycket goda kunskaper i engelska är ett krav.

Önskvärt/meriterande i övrigt: Existerande kunskaper om realtidssystem är meriterande, men är inte nödvändiga. Det är också meriterande med allmänna kunskaper i teoretisk datavetenskap, erfarenhet av programmering och vana att skriva matematiska bevis.

Ansökan: Ansökan ska innehålla en beskrivning (max 2 sidor) med motivation för din ansökan, dina forskningsintressen samt relevanta kvalifikationer för anställningen. Ansökan ska också innehålla en meritförteckning (CV), kopia på relevanta betygshandlingar (översatta till svenska eller engelska), en kopia av examensarbete (åtminstone ett utkast), eventuella publikationer (med beskrivning av sökandes specifika insats för varje publikation), länkar till eventuella artefakter eller kod (t.ex. GitHub eller Bitbucket) samt eventuella andra relevanta dokument som du vill åberopa. Därutöver ska du tillhandahålla kontaktinformation till minst en referensperson samt ange tidigast möjliga anställningsdatum.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: Enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Pontus Ekberg, tel: 018-471 7341, e-post (föredraget): pontus.ekberg@it.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 8 mars 2021, UFV-PA 2020/5038.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/5038
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2021-01-12
Sista ansökningsdag 2021-03-08

Tillbaka till lediga jobb