Uppsala universitet, Institutionen för kemi - BMC

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för kemi-BMC är geografiskt belägen inom Biomedicinskt Centrum i Uppsala. Vid institutionen finns fakultetens huvudsakliga forskning inom analytisk kemi, biokemi och organisk kemi. Forskarutbildning bedrivs inom dessa ämnen. Institutionens forskning drar nytta av närheten till övriga kemigrenar, samt växelverkar med biomedicin, farmaci, fysik och materialvetenskap. Vid institutionen arbetar ca 100 personer, varav knappt 40 doktorander och drygt 10 professorer.

Du kan även läsa mer om oss här.

Förutom att vi har en framstående forskning erbjuder vi en av landets bästa utbildningar inom kemi, starkt kopplad till världsledande forskning. Undervisningen präglas av ett omfattande kursutbud, en stark forskningsanknytning och en stor andel laborativa moment. Den kreativa och forskningsintensiva miljön bidrar till såväl brett kunnande som spetskompetens.

Vi har en ledig studieplats för en doktorand i kemi med inriktning mot biokemi i en forskargrupp ledd av Erik Marklund (läs mer om vår forskargrupp här).

Beskrivning av projektet: Tekniker för att undersöka molekyler i gasfas – dvs som aerosoler utan vatten eller andra lösningsmedel – kan ha de fördelarna att de kan analysera de olika tillstånd och molekylslag som kan finnas i ett prov separat, samt att de möjliggör en bred repertoar av metoder för att manipulera molekylerna under experimentets gång. Landvinningar inom det området har möjliggjort studier av intakta proteinkomplex och andra makromolekyler. Beräkningar, simuleringar och teori har visat sig ha en viktig roll att fylla i sammanhanget, och vi driver deras utveckling samt tillämpar dem för att studera makromolekylers struktur, dynamik och interaktioner. Exempelvis vill vi undersöka hur virusproteiner binder sig samman till viruskapsider som innesluter virusets arvsmassa, vilket kan både accelerera biokemisk grundforskning och stärka vårt samhälles försvar mot virusinfektioner genom till exempel utveckling av läkemedel.

Anställningsperiod: Doktorandtjänst i fyra år, vilken kan förlängas med upp till 20 % institutionstjänstgöring, i normalfallet undervisning. Startdatum enligt överenskommelse.

Arbetsuppgifter: Som doktorand hos oss kommer du att bedriva forskarstudier inom ämnet och du förväntas bedriva avancerad forskning inom biokemi samt bredda ditt perspektiv och kunskaper inom biokemi genom relevanta forskarutbildningskurser.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer

Doktorander med anställning hos oss förväntas i normalfallet undervisa och delta i allmän institutionstjänstgöring, såsom skötsel av instrument eller annan infrastruktur, på en nivå som motsvarar högst 20 % av anställningstiden.

Vill du veta mer om hur det är att vara doktorand hos oss kan du läsa här

Kvalifikationer: För att vara behörig för forskarutbildning måste du ha grundläggande högskoleutbildning motsvarande minst 240 hp, med minst 90 hp i kemi och 60 hp på avancerad nivå inom det specialiserade ämnet. För att vara behörig för en forskarutbildning i biokemi behöver du minst 45 hp i biokemi, varav 15 hp examensarbete i biokemi.

Det är önskvärt att du har en masterexamen i biokemi, kemi, fysik eller motsvarande erfarenhet. Fördjupad kunskap inom molekyldynamisk simulering, nativ masspektrometri, bioinformatik eller strukturbiologi är meriterande.

För anställning som doktorand krävs att du är antagen till forskarutbildning, där graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning är avgörande. Information om utbildning på forskarnivå, behörighetskrav och antagningsbestämmelser finner du här och studieplan för forskarutbildning inom biokemi finner du här

Vi lägger stor vikt vid dina personliga kvalifikationer. Du måste ha en stark motivation för forskningsprojektet och kunna bidra med kreativa idéer. Projektet kräver att du kan arbeta självständigt, men att du också har god samarbetsförmåga eftersom arbetet kommer att drivas i nära samarbete med andra forskare, såväl inom gruppen som utanför, både inom landet och internationellt. Du behöver också ha goda kunskaper i engelska, motsvarande svensk gymnasienivå, för att kunna interagera och publicera internationellt.

Projektet kretsar kring makromolekylers struktur, deras dynamik och interaktioner, samt biofysikaliska metoder som kan användas för att studera dem. Eftersom projektet i hög grad bygger på beräkningar och simuleringar är det önskvärt att du har fallenhet, intresse och erfarenhet att tillämpa kemisk eller fysikalisk teori och beräkningsmetoder på makromolekylära system.

Bedömningskriterier: Rangordningen av de sökande kommer att baseras på betyg från grundutbildningen, på grundutbildningens profil och eventuell ytterligare erfarenhet av forskning inom områden med relevans för forskningsprojektet. Sådan ytterligare erfarenhet ska finnas dokumenterad och bifogas ansökan, t.ex. genom artiklar som publicerats i internationella vetenskapliga tidskrifter eller genom anställning vid företag eller institutioner som är verksamma inom forskningsområdena. Stor vikt kommer också att läggas på sådana personliga kvalifikationer som krävs för projektet, samt på personlig lämplighet.

Vid tillsättningen av tjänsten avser vi att rekrytera den eller de personer som i en helhetsbedömning av kompetens, skicklighet, personlig lämplighet och dokumenterade kvalifikationer bedöms lämpligast att genomföra och utveckla projektet och att bidra till en positiv utveckling av institutionen för kemi. Intervjuer kommer att genomföras med de mest lämpliga kandidaterna, genom besök hos oss eller på elektronisk väg.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Din ansökan: Din ansökan ska innehålla ett personligt brev där du kort beskriver dig själv och dina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla ett CV, vidimerade kopior av utbildningsbevis och betyg, kopior av kandidat eller examensarbete och andra dokument, såsom publikationer, som du önskar åberopa. Namn och kontaktuppgifter på minst två forskare som har accepterat att vara referenser för dig skall också ingå. Det behöver även framgå vilken relation du har haft till respektive referent.

Upplysningar om anställningen lämnas av Erik Marklund, erik.marklund@kemi.uu.se, 018-471 45 62.

Välkommen med din ansökan senast den 25 januari 2021, UFV-PA 2020/5019.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/5019
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2020-12-22
Sista ansökningsdag 2021-01-25

Tillbaka till lediga jobb