Uppsala universitet, Institutionen för psykologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för psykologi är del av den samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet. Vid institutionen arbetar drygt 100 personer, varav ungefär hälften utgörs av professorer, forskare och personer anställda på en lärarbefattning. Institutionen har närmare 30 aktiva doktorander samt ett antal gästforskare och gästdoktorander knutna till sig. Vid institutionen utbildas drygt 600 heltidsstuderande varje år.

Projektbeskrivning: Doktorand i psykologi, Uppsala universitet, Institutionen för Psykologi, Avdelningen för kognition, perception och socialpsykologi. Den utlysta doktorandtjänsten är huvudsakligen knuten till Prof. Peter Juslins forskargrupp som undersöker kognitiva processer inblandade i människor bedömningar och beslutsfattande, men innebär även kontaktytor och möjligheter till tillämpningar kopplade till det företagsekonomiska området. Tjänsten kommer att vara knuten till den nationella forskarskolan management och IT (Forskarskolan management och IT -Uppsala universitet, uu.se), vilket innebär att doktoranden förväntas delta i två obligatoriska doktorandkurser inom forskarskolan och delta aktivt vid forskarskolans två årliga konferenser.

Doktoranden kommer att arbeta i ett projekt i gränsområdet mellan ekonomi och kognitiv psykologi som undersöker kognitiva processer i bedömnings- och beslutsprocesser relevanta för ekonomiska bedömningar (t ex avseende revision, investering och riskhantering). Syftet är att bättre förstå dessa kognitiva processer med hjälp av experimentella metoder och mättekniker från kognitiv psykologi. En viktig synergipunkt är möjligheten att studera dessa processer hos erfarna beslutsfattare som agerar i sin komplexa och naturliga arbetsmiljö.

Utbildningen på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier som finansieras av en doktorandanställning. Övrig tjänstgöring vid institutionen som avser undervisning och administrativt arbete kan ingå inom ramen för anställningen (max 20 %).

Behörig att antas till utbildning på forskarnivå är den som dels uppfyller villkoren för grundläggande behörighet, dels har den särskilda behörighet som fakultetsnämnden har föreskrivit och bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen. För information om villkoren för behörighet, se: http://psyk.uu.se/utbildning/forskarutbildning.

Projektet leds av prof. Peter Juslin som också kommer att vara huvudhandledare för doktorandprojektet. Det förväntas av doktoranden att formulera egna frågeställningar som kan inrymmas inom projektet. Särskilt meriterande är tidigare erfarenhet av experimentell kognitionspsykologi, ekonomisk teori, statistisk- och matematisk modellering, samt andra metodfärdigheter relevanta för att studera bedömnings- och beslutsprocesser. Det är av vikt att sökanden är van vid självständigt arbete, har god organisatorisk förmåga och är målinriktad.

Ansökan ska vara utformad på svenska eller engelska och innehålla följande:

  • Ansökan om antagning.
  • Styrkt examensbevis som bekräftar att du har grundläggande och särskild behörighet.
  • Registerutdrag över avklarade relevanta kurser.
  • Kontaktuppgifter till akademiska referenser är önskvärt.

För mer information se: http://psyk.uu.se/utbildning/forskarutbildning/ansokan.

Urval bland sökande görs med avseende på graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning samt institutionens förutsättningar att utifrån den sökandes forskningsinriktning erbjuda handledning. Här finner ni mer information om antagningsproceduren: https://psyk.uu.se/digitalAssets/499/c_499876-l_3-k_antagningsprocedur-till-forskarutbildningen-i-psykologi_slutgilitig-svensk_hemsida.pdf.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: 1 april 2021 eller enligt överenskommelse. 

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl. HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Peter Juslin: peter.juslin@psyk.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 28 januari 2021. UFV-PA 2020/5002.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 april 2021 eller enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/5002
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2020-12-21
Sista ansökningsdag 2021-01-28

Tillbaka till lediga jobb