Uppsala universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap är en institution inom Medicinska fakulteten vid Uppsala universitet. Vid institutionen finns idag ca 200 anställda och ytterligare 150 forskare är kopplade till institutionen. Verksamheten består av 11 forskargrupper och utbildning bedrivs på alla nivåer.

Beskrivning av ämnesområdet: Forskningsetik är ett tvärvetenskapligt ämne som kritiskt, analytiskt, och empiriskt studerar etiska och moraliska aspekter av forskning. Ämnesområdet omfattar arbete med etisk reflexion över de utmaningar som individer och samhället ställs inför på forskningens område, med att ge vägledning till dem som arbetar med forskning samt med att skapa medvetenhet om forskningsetiska frågor.

Arbetsuppgifter: Anställningen innefattar undervisning, forskning och administration. Till undervisning räknas ansvar och utveckling av befintliga kurser inom forskningsetik och god forskningssed som ges vid Centrum för forsknings- och bioetik. I anställningen ingår huvudsakligen undervisning utifrån en pedagogisk modell som förenar webbaserad undervisning med interaktiva moment där läraktiviteter och seminarier kan förenas samt att samarbeta med andra utbildningsanordnare vid Uppsala universitet kring sådana utbildningar. I arbetet ingår att följa utvecklingen inom det egna ämnet och samhällsutvecklingen i övrigt

Kvalifikationskrav: Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens, visat pedagogisk skicklighet, genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande tio veckor eller förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren. Enligt Uppsala universitets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska. Om särskilda skäl föreligger kan den som inte har förmåga att undervisa på svenska förutsättas erhålla denna förmåga inom två år.

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid pedagogisk och vetenskaplig skicklighet, med särskild vikt lagd vid pedagogiska meriter.

Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet kommer i första hand vetenskaplig kvalitet att beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället tillmätas betydelse. Se 21 § AO §. Se även 7 § Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci (RB).

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, kommer att tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att knyta samman undervisningen med forskning i det aktuella ämnet, ämnesdidaktik och högskolepedagogik, tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion avseende högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten Se 23 § AO. Se även 8 § RB. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att fästas vid erfarenhet av att utveckla mål- och disciplinanpassade kurser inom forskningsetik och god forskningssed samt erfarenhet av kursutveckling av olika interaktiva studieformer så som självstudier i klassrum och webbaserad undervisning. Dokumenterad erfarenhet av webbaserad undervisning om akademisk integritet och god forskningssed är särskilt meriterande.

Bedömningsgrunder, övrig skicklighet: Administrativ skicklighet och ledningsskicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Även förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete kommer att beaktas. Se vidare Anställningsordning för Uppsala universitet (AO) §§28-31 och RB §§9-10.

Enligt anställningsordningen visas administrativ skicklighet bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till skickligheten räknas övergripande verksamhetsplanering samt förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet. Sakkunskap om frågor kring god forskningssed, etikprövning och forskningsetik i allmänhet kommer tillmätas vikt.

Ledningsskicklighet visas genom förmåga att leda verksamhet och personal, fatta beslut, ta ansvar samt motivera och förse andra med de förutsättningar som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Förmåga att samordna gruppen såväl som att bidra till att skapa engagemang, delaktighet och arbetsglädje samt förmåga att hantera konflikter utgör ytterligare exempel på visad skicklighet. Se 31 § AO. Se även 9 § RB.

Personliga förhållanden (t ex föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter. Universitetet eftersträvar en jämnare könsfördelning bland sina lärare.

När universitetet anställer nya lärare kommer de sökande att väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

För instruktioner för ansökan till läraranställningar se: Meritportföljer. Regler och riktlinjer

Riktlinjer och bedömningsgrunder

Anställningsordning vid Uppsala Universitet

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: Enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning.

Anställningens omfattning: 50%.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Föreståndare Stefan Eriksson, 070-241 91 22, stefan.eriksson@crb.uu.se.

Välkommen med din ansökan, som bör vara skriven på engelska, senast den 8 mars 2021, UFV-PA 2021/60.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2021/60
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2021-02-18
Sista ansökningsdag 2021-03-08

Tillbaka till lediga jobb