Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet är Sveriges största och bredaste, med cirka 200 anställda. Vår forskning sträcker sig från jordens kärna till atmosfären, från mikroskopiska mineral och fossil till hur berg och oceaner bildas, från tiden för jordens födelse fram till idag. Vi kartlägger jordens och livets utveckling under flera miljarder år och studerar sambandet mellan atmosfären och haven med hänsyn till klimatförändringar och hållbar utveckling.

Forskningsprogrammet Luft-, vatten-, och landskapslära samlar forskning och utbildning i hydrologi, meteorologi, miljöanalys och naturgeografi. Den naturgeografiska forskningen fokuserar idag främst på klimat- och miljöfrågor i kalla miljöer, idag till stor del inom snö- och glaciärforskning, men även andra kryosfärsteman.

Projektbeskrivning: Glaciärer utanför Grönland och Antarktis är för närvarande, trots sin ringa volym (<1% av den totala globala is-volymen), den idag största källan till havsnivåhöjningen. För att bedöma inverkan av smältande glaciärer på havsnivån i ett framtida klimat krävs detaljerad information om tjockleksfördelning och volym av dagens glaciärer. Detta ger inte bara direkt information om vattenmängden i glaciärerna, det ger också viktiga initiala förutsättningar för simuleringar av framtida glaciärutveckling.

Syftet med detta projekt är att:

1) uppskatta den nuvarande volymen och tjockleken på alla glaciärer på jorden, och

2) prognosticera det framtida glaciärbidraget till havsnivåhöjningen.

För att uppnå detta kommer en etablerad metod för tjockleksinversion att anpassas för storskaliga applikationer. Först kommer metoden att användas för att uppskatta den aktuella tjockleksfördelningen och volymen för alla> 200 000 glaciärer som finns i Randolph Glacier Inventory. En rad fjärranalyser och observationer in situ av ytförhållanden och is-tjocklek kommer att användas som indata och / eller för modellkalibrering. I ett nästa steg kommer den framtida glaciärutvecklingen att simuleras för ett urval av glaciärer och resultaten kommer att uppskalas till alla glaciärer världen över för att bedöma bidraget från havsnivåhöjningen fram till 2100.

Projektet är finansierat av Vetenskapsrådet och är ett samarbete mellan Uppsala universitet, Stockholms universitet, och Oslo universitet.

Kvalifikationskrav: Vi söker en kandidat med en masterexamen eller motsvarande examen i glaciologi, naturgeografi, geovetenskap eller liknande (formellt krävs fyra års universitetsstudier inklusive minst ett år på avancerad nivå). Tidigare erfarenhet av modellering / analys av kryosfären, företrädesvis glaciärer, är ett krav. 

Kandidater förväntas kunna kommunicera enkelt på muntlig och skriftlig engelska, arbeta självständigt och i en internationell forskargrupp med olika disciplinära bakgrunder.

Meriterande: Erfarenhet av fjärranalys av kryosfären, programmerings- och skripthanteringerfarenhet i MATLAB, Python eller liknande, och kännedom om programvara för rumslig analys (t.ex. ArcGIS) är meriterande.

Doktorandstudierna är normalt upp till fyra år. Innehavare av doktorandanställning ska främst ägna sig åt egen forskarutbildning. Övrig tjänstgöring vid institutionen, som avser utbildning och administrativt arbete kan ingå inom ramen för anställningen (max 20 %). För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till forskarutbildning, där graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen är avgörande.

Ansökningsförfarande: Ansökan ska innehålla ett brev om två A4-sidor där den sökande beskriver sina forskningsintressen samt en motivering till varför tjänsten söks. Mer specifikt ska brevet innehålla en beskrivning av hur sökandes forskningsintressen relaterar till doktorandprojektet och hur sökandes kvalifikationer motsvarar kvalifikationskraven för den utlysta tjänsten. Ansökan ska dessutom innehålla CV, vidimerade kopior av examensbevis och betyg samt kontaktuppgifter till referenspersoner. Examensarbete och rekommendationsbrev kan också bifogas om de finns tillgängliga.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: 2021-03-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Dr. Ward van Pelt, +46(0)18 4712524, ward.van.pelt@geo.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 15 januari 2021, UFV-PA 2020/4936.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-03-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/4936
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2020-12-18
Sista ansökningsdag 2021-01-15

Tillbaka till lediga jobb