Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet är Sveriges största och bredaste institution av sitt slag med cirka 200 anställda. Vår forskning sträcker sig inifrån jordens kärna ut till atmosfären, från mikroskopiska mineral och fossil till hur berg och oceaner bildas, från tiden för jordens födelse fram till idag. Vi kartlägger jordens och livets utveckling över flera miljarder år och studerar sambandet mellan atmosfären och haven med hänsyn till klimatförändringar och hållbar utveckling. För mer information se www.geo.uu.se.

Programmet för Naturresurser och hållbar utveckling (NRHU) samlar forskning och utbildning om naturresurser, dess exploatering och användning. Forskningen omfattar mänsklighetens utveckling och dess påverkan på de globala ekosystemen. Forskningsprogrammet har två huvudsakliga forskningsteman: Miljö, natur och samhälle samt Globala energisystem. För mer information se: https://www.geo.uu.se/forskning/nrhu/.

Projektbeskrivning: Forskningsprojektet ”Att förhandla mellan rivaler: För hållbara och rättvisa lösningar av havskonflikter” (NOCRISES) är en del av programmet i naturresurser och hållbar utveckling vid institutionen. Syftet med projektet är att upptäcka de komplexa orsakssamband och återkopplingarna som ligger till grund för konflikter om användning av havsmiljön, fördelningen av havets resurser och hanteringen av havets ekosystemtjänster.

Havet tillhandahåller resurser och ekosystemtjänster till flera marina sektorer och intressenter. Målet med havshantering är att uppnå rättvis och hållbar resursanvändning. Detta innebär att samtidigt uppnå ekonomisk utveckling (”blå tillväxt”), miljömässig hållbarhet, social rättvisa och integration i rum och tid, i ett sammanhang av växande krav. Att ta itu med dessa mål och fatta avvägningsbeslut är inte trivialt och kan leda till konflikter. Regioner där trycket ökar snabbare än genomsnittet (så kallade "Ocean change hotspots") är särskilt mottagliga.

Utbrott av konflikter finns i många former: mellan många intressenter eller få; ihållande eller ny; och över olika resurser och tjänster. Att uttrycka avvägningar och skilja mellan marina konflikttyper är avgörande för att mildra och lösa konflikter.

Arbetsuppgifter: Vi rekryterar nu en doktorand som kommer att bidra till det ovan beskrivna projektet. Inom tjänsten som doktorand förväntas du bidra till projektet genom att producera kunskap inom följande områden:

  1. Identifiera typer och ursprung av konflikter över marina resurser.
  2. Att förstå hur avvägningar mellan intressen och värden orsakar konflikter gällande användningen av marina resurser.
  3. Förstå förhållandet mellan legitimitet av havsförvaltning och lösning av konflikter gällande användning av marina resurser.

Kvalifikationskrav: Den sökande ska ha avlagt mastersexamen i Miljösociologi/-Antropologi, Miljövetenskap, Kulturgeografi, Politisk Ekologi eller motsvarande. Vid urval bland behöriga sökande kommer stor vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet i relation till arbetsuppgifterna. Universitetet kommer främst att beakta den som efter en helhetsbedömning av dokumenterade meriter, kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Information om forskarutbildning finns på webbplatsen för Naturvetenskapliga fakulteten https://teknat.uu.se/utbildning/forskarniva/.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Ansökningsförfarande: Ansökan bör skrivas på engelska och innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska också innehålla meritförteckning (CV), kopior av relevanta betygshandlingar, kopia av M.Sc. avhandlingen, publikationer och övriga dokument (t.ex. rekommendationsbrev eller förteckning över referenspersoner).

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: 2021-03-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Wynand Boonstra, e-post wijnand.boonstra@geo.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 15 januari 2021, UFV-PA 2020/4915.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-03-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/4915
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2020-12-15
Sista ansökningsdag 2021-01-15

Tillbaka till lediga jobb