Uppsala universitet, institutionen för elektroteknik

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för elektroteknik är en internationell miljö med cirka 130 anställda vid Ångströmlaboratoriet. Institutionen bedriver forskning och undervisning i elektricitetslära, fasta tillståndets elektronik och signaler och system.

Forskningen vid avdelningen för fasta tillståndets elektronik består av tre stora fokusområden: elektronik för biovetenskap och medicinsk teknik, elektronik för förnybar energi och elektronik för hjärnliknande beräkning och datorarkitektur. Den tekniska grunden för vår forskning är tunnfilmsteknik, halvledarkomponentsteknik och processteknik som använder de nuvarande renrumsanläggningar som stöds av komponents- och processimulering samt avancerad elektrisk och optisk karakterisering. Vårt forskningsmål är att utveckla tekniska lösningar, från komponenter till små system, för omfattande analys av genom-, proteom- och transkriptomsignaturer hos individer, vilket möjliggör AI-assisterad prediktiv diagnos och förebyggande terapi. Vi strävar efter innovationer såsom system för närkroppsnätverk, patientnära elektriska sensorer och batterifria bärbara och medicinska system för kontinuerlig hälsoövervakning i realtid. Sådana system kräver mekaniskt flexibla och mjuka anordningar inklusive elektroniska och optoelektroniska komponenter, som stöds av termoelektriska eller triboelektriska / piezoelektriska generatorer. Vår forskning om förnybar energi sträcker sig från nanofonik och hybridmaterial för termoelektrisk till energieffektiv elektronik. Slutligen har vi nyligen förnyat vår fokus att utnyttja nya elektroniska komponentslösningar mot ett nytt beräkningsparadigm.

Beskrivning av anställningens ämnesområde: Ämnesområdet är halvledarprocessteknik för smart och energieffektiv elektronik samt energirelaterade komponenter. Processtekniken sträcker sig från lösningsfas- och vakuumfas-tekniker för nanomaterial och tunna filmer, till kombinationen av konventionell kiselteknologi och okonventionell tryckteknik för tillverkning av komponenter och systemintegration. Forskningen om smart och energieffektiv elektronik omfattar flexibla komponenter och neuromorf elektronisk hud. Neuromorf hud kräver mekanisk efterlevnad och mjukhet, och skall drivas av energi skördad från den närliggande miljön. Forskningen om energiskördning är fokuserad runt nanomaterial och hybridmaterial för termoelektriska, triboelektriska och sol-till-bränsle-omvandlare.

Arbetsuppgifter:

 • Undervisning, forskning och administration. Till undervisning räknas kursutveckling, kursansvar och kursadministration samt handledning av examensarbetare och doktorander. Den sökande förväntas leda forskning relaterad till halvledarprocessteknik.
 • Följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.
  Anställningen kan komma att innefatta att leda en forskargrupp och delta i labadministration.
 • Anställningen kan innefatta att söka extern finansiering, utveckla industriella kontakter samt tvärvetenskapliga akademiska nätverk.

Behörighetskrav:

 • Doktorsexamen inom fysik eller fasta tillståndets elektronik eller motsvarande vetenskaplig kompetens.
 • Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet eller annan yrkesskicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesområde och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
 • Den sökande ska ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande tio veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.
 • Dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eller engelska om inte särskilda skäl föreligger. Innehavaren förväntas kunna undervisa på svenska inom två år.
 • Personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Bedömningsgrunder för sökande som uppfyller ovanstående behörighetskrav

Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet varvid särskild vikt kommer att fästas vid den vetenskapliga skickligheten.

Vetenskaplig skicklighet avser forskningsmeritering. Förutom akademisk meritering kan även forskningsmeritering från annan verksamhet, som inbegriper till exempel teknikutveckling och innovationsförmåga, beaktas. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand vetenskaplig kvalitet att beaktas. Även forskningens omfattning, främst djup och bredd, kommer att tillmätas betydelse. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsmeriter inom halvledarprocessteknik. I synnerhet om att kombinera standard kiselteknik med ny lösningsfas-processteknik för integration av nya nanomaterial och nanostrukturer mot en mängd okonventionella elektroniska komponenter, t.ex. flexibel elektronik, sensorer, energiskördare, elektroniska hud- och neuromorfiska system. Tidigare erfarenhet av lösningsfas-processning av nanomaterial är meriterande, liksom erfarenhet från samarbete med industrin. Erfarenhet av att underhålla viktig forskningsutrustning och instruera nya användare i att arbeta med utrustningen samt i en renrumsmiljö och ansvara för laboratorium, särskilt i termer av säkerhetsaspekter, är ytterligare fördelar eftersom processteknologin bygger på en avancerad laboratorieanläggning för forskning och utbildning.

Vidare kommer förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället att tillmätas betydelse.

Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisnings­meritering. Förutom akademisk ­meritering kan även utbildnings- och undervisnings­meritering från annan verksamhet, som inbegriper till exempel handledning, internutbildning eller mentorsprogram, beaktas. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid erfarenhet av att utforma och genomföra nya kurser för framtida forskare och ingenjörer. I synnerhet är undervisningserfarenhet inom processteknik och neuromorf databehandling meriterande för denna position.

Vidare kommer förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen sett utifrån forskning i det aktuella ämnet, ämnesdidaktik och högskolepedagogik att tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten.

Samverkansskicklighet: Samverkansskicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas mycket stor vikt. Demonstrerad förmåga att initiera och genomföra samarbetsprojekt, helst i ett tvärvetenskapligt område / ämne, är en merit. Samarbete inom större nationella och internationella forskningsnätverk och med industripartners är extra meriterande.

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Ytterligare information: Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

Uppsala universitetets anställningsordning

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens riktlinjer för anställning

Instruktioner för ansökan om anställning

Upplysningar om anställningen lämnas av professor Shi-Li Zhang, telefon +46 18 4717247, e-post shili.zhang@angstrom.uu.se

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Så snart som möjligt eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning.

Anställningens omfattning: 100 %.

Välkommen med din ansökan senast den 1 mars 2021, UFV-PA 2020/4882.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Så snart som möjligt eller efter överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/4882
Facklig företrädare
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2021-02-08
Sista ansökningsdag 2021-03-01

Tillbaka till lediga jobb