Uppsala universitet, Institutionen för materialvetenskap

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Antagning till forskarutbildning i ämnet teknisk fysik med inriktning mot nanoteknologi och funktionella material

Avdelningen för nanoteknologi och funktionella material (NFM) är en del av institutionen för materialvetenskap vid Ångströmlaboratoriet. Forskare vid NFM har omfattande erfarenhet inom energilagring, biokompabilitet och nanosäkerhet, additiv tillverkning, samt utveckling av funktionella porösa material för olika tillämpningsområden, som för leverans av läkemedel, gasseparation, vattenrening och katalys. Vi har dessutom nyligen inlett ett samarbete med Linköping universitet kring en ny typ av 2D-material och deras tillämpningar.

Projektbeskrivning: Våra forskare har stark kompetens och omfattande erfarenheter inom syntes och optimering av olika klasser av porösa material, inklusive porösa oxider, zeoliter, metal-organic frameworks (MOFs), zeolitic imidazolate frameworks (ZIFs) samt inom utvärdering av tillämpningar för en bred klass av avancerade material inom katalys, elektrisk energilagring och livsvetenskapliga tillämpningar.

Vi söker 1-2 doktorander som ska utveckla porösa material för olika tillämpningar, bland annat gasseparation, vattenrening, katalys och läkemedelsleverans, samt utvärdera olika tillämpningsområden för nya typer av 2D-material.

Arbetsuppgifter: Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Arbetsuppgifterna inom forskningsprojektet handlar om planering och genomförande av syntes och karakterisering av befintliga och nya porösa material samt funktionalisering och optimering av dessa. Karakterisering utförs med en rad metoder, såsom röntgendiffraktion, IR-spektroskopi, elektronmikroskopi (SEM och TEM), gasadsorption, flytande / fast tillstånd NMR-spektroskopi, röntgenfotoelektronspektroskopi (XPS). Optimering av porösa material med fokus på växthusgas (dvs. CO2, SF6) separation, heterogen katalys och / eller läkemedelsleverans. Arbetsuppgifterna handlar också om analys av 2D-material som tillverkas av kollegor i Linköping, funktionalisering av dessa och utvärdering av materialen i olika tillämpningar inom energi-, miljö- och livsvetenskapsområden.

Kvalifikationskrav: Civilingenjörsexamen eller magisterexamen inom kemi, kemiteknik, bioteknologi, nanoteknologi eller motsvarande utbildning inom angränsande områden. Även sökande som förväntas erhålla sin examen under våren 2021 är välkomna att söka.

Önskvärt/meriterande i övrigt: Erfarenhet av materialkarakteriseringsmetoder såsom röntgendiffraktion, spektroskopi och mikroskopering är meriterande.

Mycket goda skriftliga och muntliga färdigheter inom engelska är ett krav.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper som god samarbets- och kommunikativ förmåga. Sökanden bör vara målmedveten, strukturerad samt kunna arbeta effektivt både individuellt och i grupp.

Behörighet: Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

  • avlagt examen på avancerad nivå eller
  • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
  • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Din ansökan: Din ansökan ska innehålla:

1) Ett kort brev där du beskriver dig själv, varför du vill doktorera och varför just du är lämplig för denna tjänst.

2) CV (max 2 sidor)

3) En vidimerad kopia av din masterexamen och dina kursbetyg.

4) Kopior (eller utkast) av ditt examensarbete på avancerad nivå och andra dokument, så som publikationer, som du önskar åberopa.

5) Namn och kontaktuppgifter på minst två kontaktpersoner som har accepterat att vara referenser för dig. Det ska även framgå vilken relation du har haft till respektive referent.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: Våren 2021 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100%

Upplysningar om anställningen lämnas av: Bitr universitetslektor Ocean Cheung, ocean.cheung@angstrom.uu.se, professor Ken Welch, ken.welch@angstrom.uu.se, professor Martin Sjödin, martin.sjodin@angstrom.uu.se eller dr Chao Xu, chao.xu@angstrom.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast 29 januari 2021, UFV-PA 2020/4825. 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Enl lokalt kollektivavtal för doktorander
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/4825
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2020-12-14
Sista ansökningsdag 2021-01-29

Tillbaka till lediga jobb