Uppsala universitet, Engelska institutionen

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Svenska Institutet för nordamerikastudier (SINAS) är en avdelning inom engelska institutionen, där bl.a. forskning och undervisning i amerikansk litteratur bedrivs. Institutets huvudsakliga syften är att bedriva och befrämja forskning inom området nordamerikastudier, främst om USA (American studies). Vi anlägger breda humanistiska och samhällsvetenskapliga perspektiv på amerikanskt samhällsliv, historia och kultur och har en speciell forskningsprofil inriktad på relationer mellan Sverige och USA.

Institutet bedriver också undervisning inom ämnesområdet på grundnivå, och anordnar föreläsningar, konferenser och seminarier i syfte att sprida kunskap och skapa intresse för området. Dessutom utgör det ett forum för kommunikation och samverkar brett med det omgivande samhället.

Behörighetskrav:

Behörig att anställas är den som har avlagt doktorsexamen i humaniora eller samhällsvetenskap med inriktning mot nordamerikastudier, har gått igenom högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper och visat pedagogisk skicklighet samt har den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra tjänsten väl.

Krav ställs på förmåga att kunna undervisa på engelska och på god samarbetsförmåga.

Arbetsuppgifter:

Undervisning om amerikansk politik, historia, ras och etnicitet, och massmedia. Utveckling av SINAS forsknings- och verksamhetsprofil. Egen forskning. Den som erhåller anställningen förutsätts ta aktiv del i alla SINAS verksamheter.

Meriterande:

Undervisningserfarenhet i amerikansk historia, politik, ras och etnicitet, och massmedia. Erfarenheter av tvärvetenskapligt vetenskapligt och pedagogiskt arbete inom nordamerikastudier. Särskild vikt tillmäts meritering som ansluter till SINAS profilområde.

Bedömningsgrunder:

Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika mån. Den vetenskapliga meriteringen ska ligga inom studiet av USA.

Med pedagogisk skicklighet avses planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt god förmåga att handleda och examinera. Den pedagogiska skickligheten skall vara väl dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, inklusive dokumenterade meriter, anses ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Ansökningsförfarande: Ansökan skall inges via Uppsala universitets rekryteringssystem (Varbi). Ansökan skall vara skriven på engelska eller svenska och omfatta:

  • Personligt brev
  • En sammanställning av vetenskapliga, pedagogiska och administrativa meriter (CV) med kopior av betyg, intyg och övriga handlingar som åberopas.
  • Förteckning över de vetenskapliga och pedagogiska arbeten som åberopas.
  • Kortfattad redogörelse för pedagogisk och annan verksamhet. Den pedagogiska meritportföljen ska vara utformad så att en kvalitativ bedömning av de pedagogiska meriterna och erfarenheterna möjliggörs.
  • Rekryteringsgruppen kan komma att använda sig av intervjuer, provföreläsningar och referenstagning. Den sökande ska därför lämna en lista på referenspersoner som kan belysa hens yrkesskicklighet liksom personliga egenskaper som är av betydelse för anställning, t ex samarbetsförmåga.

Ansökan samt bilagor ska skickas in elektroniskt i rekryteringssystemet Varbi.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2021-03-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Universitetslektor, Tidsbegränsad anställning, 12 månader

Anställningens omfattning: 100%

Upplysningar om anställningen lämnas av institutionens prefekt, Ashleigh Harris, ashleigh.harris@engelska.uu.se eller SINAS föreståndare, professor Dag Blanck, dag.blanck@engelska.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 18 januari 2021, UFV-PA 2020/4710

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-03-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/4710
Kontakt
  • Ashleigh Harris, 0184710000
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2020-12-10
Sista ansökningsdag 2021-01-18

Tillbaka till lediga jobb