Uppsala universitet, institutionen för geovetenskaper

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet är Sveriges största och bredaste, med cirka 200 anställda. Vår forskning sträcker sig från jordens kärna till atmosfären, från mikroskopiska mineral och fossil till hur berg och oceaner bildas, från tiden för jordens födelse fram till idag. Vi kartlägger jordens och livets utveckling under flera miljarder år och studerar sambandet mellan atmosfären och haven med hänsyn till klimatförändringar och hållbar utveckling. För mer information se: www.geo.uu.se.

Innehavaren av anställningen kommer att arbeta inom programmet för Luft-, Vatten- och Landskapslära (LUVAL) som innefattar forskning och undervisning inom meteorologi, hydrologi, miljöanalys och naturgeografi. Den meteorologiska forskningen inom programmet täcker flera områden: klimat och klimatextremer, gränsskiktsmeteorologi, förnybar energi, interaktion mellan hav/sjöar och atmosfär, arktisk meteorologi och kolcykeln. Vi letar nu efter en person som kan komplettera befintlig kompetens inom gruppen.

Beskrivning av anställningens ämnesområde: Universitetslektorn kommer att arbeta inom forskningsprogrammet för Luft-, Vatten- och Landskapslära. Vi söker efter en person med kompetens inom något eller båda av följande områden 1) Atmosfärskemi, inkluderande aerosoler och spridningsmeteorologi och 2) Numerisk modellering av atmosfären för väderprognoser, inkluderande tillämpningar av maskininlärning. Lika vikt ges åt båda kompetensområdena.

Arbetsuppgifter:

 • Undervisning, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning av doktorander. Universitetslektorn ska primärt undervisa på kurser inom kandidat- och masterprogrammen för meteorologi samt civilingenjörsprogrammet för miljö- och vattenteknik.  
 • Följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.  
 • Aktivt söka externa forskningsanslag.

Behörighetskrav:

 • Doktorsexamen inom meteorologi eller motsvarande vetenskaplig kompetens.
 • Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet eller annan yrkesskicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesområde och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.  
 • Den sökande ska ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande tio veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.  
 • Dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eller engelska om inte särskilda skäl föreligger. Innehavaren förväntas kunna undervisa på svenska inom två år.  
 • Personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Bedömningsgrunder för sökande som uppfyller ovanstående behörighetskrav

Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet vilka tillmäts lika stor vikt.

Vetenskaplig skicklighet avser forskningsmeritering. Förutom akademisk meritering kan även forskningsmeritering från annan verksamhet, som inbegriper till exempel teknikutveckling och innovationsförmåga, beaktas. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand vetenskaplig kvalitet att beaktas. Även forskningens omfattning, främst djup och bredd, kommer att tillmätas betydelse. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsmeriter inom ett eller båda dessa områden: 1) Atmosfärskemi 2) Numerisk modellering av atmosfären. Lika vikt läggs vid båda ämnesområdena. För 1) inkluderar detta expertis inom aerosoler, luftmiljö, modellering och/eller mätning av transportprocesser. För 2) detta inkluderar utveckling av numeriska modeller för väderprognoser, ensemblemodellering och/eller utvecklande av maskininlärningstekniker för väderprognosmodeller.

Vidare kommer förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället att tillmätas betydelse.

Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisnings­meritering. Förutom akademisk ­meritering kan även utbildnings- och undervisnings­meritering från annan verksamhet, som inbegriper till exempel handledning, internutbildning eller mentorsprogram, beaktas. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse.

Vidare kommer förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen sett utifrån forskning i det aktuella ämnet, ämnesdidaktik och högskolepedagogik att tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten.

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Ytterligare information

Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

Uppsala universitetets anställningsordning

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens riktlinjer för anställning

Instruktioner för ansökan om anställning

Upplysningar om anställningen lämnas av professor Anna Rutgersson  telefon 018-471 2523, e-post anna.rutgersson@met.uu.se och professor Veijo Pohjola telefon 018-471 25 09, e-post veijo.pohjola@geo.uu.se.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2021-06-01 eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning.

Anställningens omfattning: 100 %

Välkommen med din ansökan senast den 1 februari 2021, UFV-PA 2020/4068.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-06-01 eller efter överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/4068
Facklig företrädare
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2020-12-17
Sista ansökningsdag 2021-02-01

Tillbaka till lediga jobb