Uppsala universitet, Nationalekonomiska institutionen

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Forskarutbildningen vid Nationalekonomiska institutionen förbereder dig för en akademisk karriär såväl som för kvalificerade arbeten inom privat och offentlig sektor, där våra alumner har viktiga positioner i samhället. Institutionens handledningskapacitet är särskilt stark i arbetsmarknadsekonomi, makroekonomi, offentlig ekonomi och politisk ekonomi, där vi erbjuder en intellektuellt stimulerande forskningsmiljö med ett flertal forskningsseminarier varje vecka och ett stort flöde av internationella gäster.

Arbetsuppgifter: Innehavare av doktorandanställning skall främst ägna sig åt egen forskarutbildning. Positionen är på heltid i fyra år och kan inkludera upp till 20 % assistenttjänstgöring med koppling till forskning och utbildning. Du kan läsa mer om forskarutbildningen vid Nationalekonomiska institutionen här.

Kvalifikationskrav: Allmänna antagningskrav: För att kunna bli antagen till forskarutbildningen måste den sökande ha fått godkänt på kurser motsvarande minst 240 högskolepoäng (fyra års heltidsstudier), inklusive åtminstone 60 högskolepoäng (ett års heltidsstudier) på avancerad nivå (master eller magister) eller ha införskaffat motsvarande kunskaper på något annat sätt i Sverige eller utomlands.

Särskilda antagningskrav: Utöver de allmänna antagningskraven måste den sökande ha minst 90 högskolepoäng i nationalekonomi (tre terminer) eller ha införskaffat motsvarande kunskaper på något annat sätt i Sverige eller utomlands.

För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till forskarutbildningen, där graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen är avgörande. Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Antagningskraven måste vara uppfyllda vid antagningen, men inte nödvändigtvis vid tiden för ansökan. Studenter som förväntar sig uppfylla de allmänna och särskilda kraven senast i början av augusti är välkomna att söka.

Ansökningsförfarande:
Handlingar som ska ingå i en ansökan:

  1. Personligt brev (max två sidor) där du beskriver varför du vill doktorera i nationalekonomi vid Uppsala universitet samt redogör för vilka fält inom nationalekonomi du främst är intresserad av.
  2. Vidimerade kopior av alla examina samt alla genomgångna akademiska kurser.
  3. Kopior av uppsatser som författats.
  4. Ett CV.
  5. Kontaktinformation för två akademiska referenser (adress, e-postadress och telefonnummer).

Vi rekommenderar starkt att utländska sökande tar GRE-testet. Vänligen bifoga en kopia av testresultatet i din onlineansökan samt skicka resultatet direkt till institutionen. GRE: school code 0247, dept. code 1801.

Vi rekommenderar även att utländska sökande tar TOEFL-testet eller IELTS-testet och ser till att resultatet av detta test skickas direkt till institutionen. Vänligen bifoga även en kopia av testresultatet i din onlineansökan.TOEFL: inst. code _7996. IELTS: ingen inst.code

Nationalekonomiska institutionen
Uppsala universitet
Box 513
751 20 Uppsala
Telefon: +46 18-471 0000

 

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander eller stipendiefinansiering.

Tillträde: 2021-08-16.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enligt HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Antagningsansvarig Erik Öberg, erik.oberg@nek.uu.se eller studierektor Mikael Bask, mikael.bask@nek.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast 1 februari 2021, UFV-PA 2020/4247.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-08-16
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 10
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/4247
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2020-11-23
Sista ansökningsdag 2021-02-01

Tillbaka till lediga jobb