Uppsala universitet, Institutionen för materialvetenskap

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Antagning till forskarutbildning i ämnet Teknisk fysik med inriktning mot fasta tillståndets fysik

Forskningsmiljö: Avdelningen för fasta tillståndets fysik är en del av institutionen för materialvetenskap vid Uppsala universitet (https://materialvetenskap.uu.se/forskning/fasta-tillstandets-fysik/). Österlunds forskargrupp bedriver forskning på katalytiska och optiska material för miljö- och energitillämpningar. Gruppen har fokus på operando vibrationsspektroskopi (FTIR och Raman), reaktionskinetik och optisk spektroskopi (spektrofotometri, fotoluminescens och dielektrisk spektroskopi), samt tunnfilmsmaterialsyntes med fysikaliska deponeringstekniker.

Projektbeskrivning: Syftet med det aktuella doktorandprojektet är att studera CO2-adsorptionsprocesser på metalloxidytor och undersöka hur dessa processer kan skräddarsys för protonkopplade elektronöverföringsreaktioner för direkt reduktion av CO2 vid oxidytor. Projektet bygger på preliminära data och beräkningar som påvisar en hittills outforskad fotostimulerad CO2-adsorptionsmekanism varmed adsorption sker på säten av lokalt reducerade katjoner. Här syftar vi till att specifikt kvantifiera och generalisera reaktionsmekanismen med avancerade infraröda ytspektroskopitekniker vid olika experimentella förhållanden (från vakuum till atmosfär; från enkristall till nanopartiklar). Vi kommer att utveckla DFT beräkningsmetoder för laddningskorrigeringar av potentialenergin på grund av interbandövergångar och gränssnittsladdningsöverföring, samt beräkna adsorbatstrukturer och vibrationsspektra med metoder som utvecklats inom forskargruppen.

Arbetsuppgifter: Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojektet som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

I arbetsuppgifterna för detta doktorandprojekt ingår bland annat att utföra experimentella studier med operando FTIR spektroskopi och DFT beräkningar som sker i samarbete med avdelningen för strukturkemi, institutionen för kemi – Ångströmlab. Fördelningen mellan experiment och teori kan variera under projektet.

Kvalifikationskrav: Master- eller civilingenjörsexamen i teknisk fysik, fysik, kemisk fysik, teoretisk kemi, eller motsvarande.

Vi kräver mycket goda skriftliga och muntliga färdigheter i engelska.

Personliga egenskaper, som förmåga att självständigt leda och driva sitt doktorandprojekt och samtidigt kunna interagera med andra forskare är mycket viktiga. Sökanden måste vara målmedveten och strukturerad och starkt motiverad att genomföra forskarutbildningens alla moment.

Önskvärt/meriterande i övrigt: Erfarenheter av ljus och/eller vibrationsspektroskopi, ytfysik, vakuumteknik, kvantkemiska beräkningar (speciellt DFT) är meriterande.

Behörighet: Grundläggande behörighet till forskarutbildning har den som har

  • avlagt examen på avancerad nivå, eller
  • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå med innehåll som är relevant för forskarutbildningen, eller
  • på något annat sätt, inom eller utom landet, förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Instruktioner för ansökan: Din ansökan ska innehålla

1) Ett kort brev som beskriver dig själv, dina mål och varför du vill doktorera

2) CV (max 2 sidor)

3) Kopia på masterexamen och kursbetyg

4) Namn och kontaktuppgifter (e-post och telefon) till 2 referenspersoner

5) Kopior (eller utkast) av examensarbete och eventuella publikationer

Lön: Enligt lokalt kollektiv avtal för doktorander

Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enligt HF 5 kap §7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Lars Österlund, Tel. 0702-562425, e-post: lars.osterlund@angstrom.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 15 januari 2021, UFV-PA 2020/4252.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Enl lokalt kollektivavtal för doktorander
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/4252
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2020-11-20
Sista ansökningsdag 2021-01-15

Tillbaka till lediga jobb