Uppsala universitet, Historiska institutionen

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Hugo Valentin-centrum (HVC) är en tvärvetenskaplig enhet vid Historiska institutionen, Uppsala universitet, med huvudsaklig inriktning på forskning och utbildning inom två områden: etniska relationer, respektive Förintelse- och folkmordsstudier (Holocaust and genocide studies). Det förra området rör studiet av etniska relationer i vidare mening, med fokus på minoriteter, migration, språklig och kulturell revitalisering, integration, diskriminering, samt politiska och sociala förhållanden i mångkulturell kontext. Forskningen bedrivs inom en utpräglat tvärvetenskaplig miljö, som förenar forskare med historisk-filosofisk, språkvetenskaplig och samhällsvetenskaplig bakgrund.

Arbetsuppgifter: I en postdoktors arbetsuppgifter ingår i huvudsak forskning, att söka externa forskningsmedel inom forskningsfältet, samt viss administration. Anställningen förutsätter en kontinuerlig närvaro vid enheten, aktivt deltagande i seminarieverksamhet, fortlöpande presentation av egen forskning, samt vid behov viss undervisning, handledning av studenter, samt administration motsvarande högst 20% av anställningen.

Kvalifikationskrav: Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens inom det humanistiskt-samhällsvetenskapliga området, samt har de personliga egenskaper som krävs för att fullfölja anställningen väl. Examen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan examen vara äldre än tre år. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc.

Ansökningsförfarande: Fullständig ansökan skall omfatta:

  • Merit- och tjänsteförteckning samt vidimerade kopior av betyg och övriga handlingar som åberopas.
  • Förteckning över max fem vetenskapliga publikationer (inkl. avhandlingen) som åberopas. Publikationerna rangordnas enligt relevans för ansökan och bifogas i PDF-format.
  • En högst fem sidor lång projektbeskrivning måste bifogas ansökanden. Beskrivningen ska innehålla en tydlig syftesformulering, en redogörelse för hur projektet bidrar till den internationella forskningsfronten i ämnet, en diskussion kring relevanta metodfrågor, samt en tidsplan för projektets genomförande. I beskrivningen bör dessutom anges hur det tänkta projektet anknyter till forskningen vid HVC och en publiceringsplan.

Bedömningsgrunder: Ansökan kommer att bedömas utifrån det föreslagna projektets vetenskapliga kvalitet, samt sökandens kvalifikationer. 

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: Enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enligt centralt kollektivavtal.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: prefekt Henrik Ågren, tfn. 018-471 15 29, e-post prefekt@hist.uu.se. Information om HVC lämnas av föreståndare Tomislav Dulić, tfn. 018-471 63 95, e-post director@valentin.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 1 februari 2021, UFV-PA 2020/3589.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning.
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/3589
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2020-10-23
Sista ansökningsdag 2021-02-01

Tillbaka till lediga jobb