Uppsala universitet, Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet (www.igp.uu.se) har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inriktade på genomik, cancer och molekylär diagnostik. En av grundtankarna vid institutionen är att stimulera närmare samarbete mellan kliniska och prekliniska forskare. Forskning bedrivs inom medicinsk och klinisk genetik, klinisk immunologi, bioinformatik, patologi, tumörbiologi  samt vaskulärbiologi.  Delar av verksamheten  är även integrerad med avdelningarna  för klinisk  genetik,  immunologi  och patologi-cytologi  vid Akademiska sjukhuset, Uppsala. Institutionen har undervisningsuppdrag på ett antal programutbildningar inom den medicinska fakulteten samt ett antal utbildningar inom teknisk-naturvetenskaplig fakultet. Institutionen omsätter omkring 300 mkr och har ca 340 personer i sin arbetsstyrka, varav ca 116 är doktorander.

Projektbeskrivning: En forskarutbildningsplats finns tillgänglig inom Prof. Elisabetta Dejanas forskargrupp vid Uppsala universitet, Institutionen för immunologi, genetik och patolog. Vi söker en mycket motiverad person med intresse för vaskulärbiologi och immunologi. Forskningen i gruppen fokuserar på blodkärlsdysfunktion som specifikt påverkar hjärnans vaskulatur. Den utvalda kandidaten kommer att undersöka samspelet mellan immunsystemet och blodkärl genom användandet av avancerade in vitro, ex vivo och in vivo försöksmodeller. Målet med projektet är att undersöka kärlmissbildningar genom biobanksmaterial men också via tillgängliga experimentella djurmodeller. I projektet kommer även nya experimentella modeler att användas för att på bästa sätt efterlikna kärlmissbildningar hos människa. Potentiella behandlingsstrategier (antikroppar, lågmolekylära substanser, immunterapi) kommer att användas.

Ytterligare information om forskargruppens profil finns att tillgå via: 
http://igp.uu.se/forskning/vaskularbiologi/elisabetta-dejana/

Doktorandanställningen avser egna studier på heltid under maximalt 4 år. Innehavare av doktorandanställning ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå men övrigt arbete såsom utbildning  av studenter och administrativt  arbete kan  ingå med högst 20 procent  av anställningen.

Kvalifikationskrav: Sökanden skall ha en Mastersexamen inom ett för tjänsten relevant ämnesområde (t.ex.biomedicine, biologi/molekylärbiologi).  Dokumenterad praktisk erfarenhet av experimentellt forskningsarbete innefattande arbete med human- och musendotelceller, djurförsök, molekylär- och cellbiologiska metoder, vävnadshantering och preparering, mikroskopiering med tillhörande bildbehandling och bildanalys. Starkt meriterande är kunskap inom vaskulärbiologi och/eller immunologi. God muntlig och skriftlig färdighet i engelska krävs. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper som gör den sökande lämplig för tjänsten.

För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till utbildning på forskarnivå där graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå är avgörande.

Information om forskarutbildningen, ansökningsförfarande och regler för antagning finns tillgängligt via http://www2.medfarm.uu.se/utbildning/forskarniva/vill_du_borja/

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: Snarast

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Docent Peetra Magnusson, peetra.magnusson@igp.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 27 oktober 2020, UFV-PA 2020/1924.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/1924
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2020-10-13
Sista ansökningsdag 2020-10-27

Tillbaka till lediga jobb