Uppsala universitet, Engelska institutionen

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Engelska institutionen består av fem forsknings och undervisningsområden: engelsk språkvetenskap och lingvistik, engelsk litteratur, amerikansk litteratur, iriska språket och litteraturen, och SINAS, det svenska institutet för nordamerikastudier. Forskning vid institutionen bedrivs inom samtliga dessa områden. Utbildningen på forskarnivå är uppdelad i tre inriktningar, en som specialiserar sig på engelsk språkvetenskap, en på engelsk litteratur och en på amerikansk litteratur. Institutionen har omkring 1500 studenter per år och erbjuder ca 60 olika kurser. Vi söker nu en universitetslektor i amerikansk litteratur för en visstidsanställning på två år.

Arbetsuppgifter: Undervisning och examination i amerikansk litteratur och kultur på grund- och avancerad nivå, inklusive handledning av examensarbeten. Anställningen omfattar även undervisning i akademiskt skrivande. Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration och kursutveckling. Anställningen omfattar även annan undervisning på grundnivå. Andra administrativa uppgifter kan också ingå. Anställningen omfattar viss forskningstid.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen inom amerikansk litteratur, har genomgått relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande tio veckor eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. Den vetenskapliga meriteringen ska ligga inom amerikansk litteratur. Förmåga att kunna undervisa på engelska är ett krav. God samarbetsförmåga är ett krav.

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika mån. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid förmåga att initiera och genomföra nydanande forskning som kan bidra till den forskning som bedrivs vid institutionen. Stor vikt kommer att läggas vid pedagogisk skicklighet samt dokumenterad erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning på grund- och avancerad nivå, liksom handledning och examination av examensarbeten. Den pedagogiska kvaliteten kommer att beaktas, och den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad så att kvaliteten kan bedömas. God förmåga till samarbete beaktas särskilt.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, inklusive dokumenterade meriter, anses ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Ansökningsförfarande: Ansökan samt bilagor skall skickas in elektroniskt via Uppsala universitets rekryteringssystem (Varbi). Ansökan skall vara skriven på engelska eller svenska och omfatta:

  • En sammanställning av vetenskapliga, pedagogiska och administrativa meriter (CV) styrkt med vidimerade kopior av betyg, intyg och övriga handlingar som åberopas.
  • En publikationslista
  • Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet.
  • Rekryteringsgruppen kan komma att använda sig av intervjuer, provföreläsningar och referenstagning. Den sökande ska därför lämna en lista på referenspersoner som kan belysa hans/hennes yrkesskicklighet liksom personliga egenskaper som är av betydelse för anställning, t ex ledar- och samarbetsförmåga.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Januari 2021 eller enligt överenskommelse

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, två år.

Anställningens omfattning: 100%

Upplysningar om anställningen lämnas av

Institutionens prefekt, universitetslektor Ashleigh Harris, tel. 018-471 1249, ashleigh.harris@engelska.uu.se eller studierektor för grund- och avancerad nivå, universitetslektor Christer Larsson, tel. 018-471 1268, christer.larsson@engelska.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 5 november 2020, UFV-PA 2020/3656Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Januari 2021
Löneform Indivduell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/3656
Kontakt
  • Ashleigh Harris, 0184710000
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2020-10-15
Sista ansökningsdag 2020-11-05

Tillbaka till lediga jobb