Uppsala universitet, Institutionen för cell- och molekylärbiologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Tjänsten är placerade i Johan Elfs forskargrupp. Elfgruppen arbetar tvärvetenskapligt för att undersöka livet på molekylnivå. Vi bygger fysikaliska modeller av centrala biologiska processer och utvecklar olika mätmetoder för att testa dessa i levande celler.

Vi söker efter en motiverad forskare som vill utveckla och använda nydanande metoder för att studera dynamiska processer i levande celler. Vi erbjuder en stimulerande tvärvetenskaplig miljö där du kommer att arbeta nära experter inom mikrobiologi, mikrofluidik, biofysik, artificiell intelligens, biokemi och molekylärbiologi. Besök gärna http://elflab.icm.uu.se/ för mer information om vår forskning.

Vi kan erbjuda projekt inom ett eller flera av följande ämnen:

 1. Mikrobiologi: Projekt som syftar till att förstå dynamisk genreglering i bakterier. Detta inkluderar transkriptionsreglering, homolog rekombination för DNA-reparation, sökkinetik för CRISPR/Cas9, translationsprocessen samt bakteriecellcykeln. Projektet kan också inkludera Tn- eller CRISPR- screening med högt informationsinnehåll. Bakgrund: molekylärbiologi/ mikrobiologi.
 2. Biokemi: Metodutveckling för biokemiska analyser på sekvenseringsplattformar med hög parallell kapacitet. Bakgrund: molekylärbiologi eller kemisk biologi.
 3. Deep Learning: Bild/dataanalys av enstaka molekyldata från bilder eller andra tidsserier som använder exempelvis Deep Learning och Bayesianska inferensstekniker. Bakgrund: Matematik/fysik.
 4. Mikrofluidik/nanofabrication: Utveckling av nya sätt att odla och manipulera mikroorganismer och kemiska reaktioner i mikrofluidiska odlingskammare. Bakgrund: teknik, nanoteknik.
 5. Biofysik för enstaka molekyler: Projekt relaterade till karakterisering av molekylärdynamik in vitro eller in vivo. Bakgrund: experimentell biofysik.
 6. Polymermodellering: 4D modellering av bakteriekromosomen. Bakgrund: Fysik eller biofysik med en stark beräkningskomponent.

Arbetsbeskrivning: Du kommer att bedriva forskning inom ett eller flera av de områden som beskrivs ovan. Du kommer att vara delaktig i att utforma projektet inom ramen för de allmänna målen och du kommer att ansvara för genomförandet. Du uppmuntras varmt att samarbeta med de andra forskarna i teamet.

Kvalifikationskrav: För anställning som postdoktor ska du ha doktorsexamen i molekylärbiologi, biofysik, mikrobiologi, kemisk biologi, matematik, fysik, teknik, nanoteknologi, beräkningsbiologi eller annat ämnesområde som arbetsgivaren bedömer som likvärdigt. Examen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan examen vara äldre än tre år. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc.

Vidare ska du uppfylla följande kriterier:

 • En kreativ och självmotiverad med intresse för grundläggande vetenskap eller metodutveckling.
 • En stark publikationslista.
 • God samarbetsförmåga.
 • Utmärkta kommunikationsförmågor på engelska.
 • Dokumenterad erfarenhet av att lösa komplexa vetenskapliga problem eller metodutveckling inom minst ett av de områden som beskrivs ovan.

Din ansökan ska innehålla:

 • Presentationsbrev, där du motiverar varför du är kvalificerad till tjänsten (max 1 sida).
 • CV inklusive lista över publikationer.
 • Kopia av officiella akademiska examina.
 • Namn, e-postadresser och telefonnummer för tre referenspersoner.

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: 2021-01-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i två år enl. centralt kollektivavtal.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Johan Elf johan.elf@icm.uu.se, telefon + 46-18-471 4678, eller Irmeli Barkefors irmeli.barkefors@icm.uu.se, telefon + 46-18-471 6681.

Välkommen med din ansökan senast den 16 november 2020, UFV-PA 2020/3633.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-01-01
Löneform Individuell lönesättning.
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/3633
Facklig företrädare
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2020-10-15
Sista ansökningsdag 2020-11-16

Tillbaka till lediga jobb