Uppsala universitet, Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF)

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF) är ett mångvetenskapligt forskningsinstitut som tillhör den samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet. IBF bedriver forskning med inriktning mot bostads-, bebyggelse- och urbanfrågor i vid mening. Institutets personal omfattar cirka 45 personer, varav det stora flertalet är forskare och doktorander. IBF:s målsättning är att inom sitt temaområde tillhandahålla intressant och relevant samhällsforskning av högsta internationella kvalitet. Mer information om institutets verksamhet finner du på www.ibf.uu.se.

Denna postdoktortjänst finansieras genom ett samarbete mellan Hyresgästföreningen och Institutet för bostads- och urbanforskning.

Arbetsuppgifter: Anställning som postdoktor vid Uppsala universitet avser i huvudsak forskning. Den huvudsakliga arbetsuppgiften i den utlysta tjänsten består i att bedriva forskning om bostadsmarknadens funktionssätt. Frågeställningarna kan inkludera, men är inte begränsade till frågor om nyproduktion och underhåll av bostadsbeståndet, beskattning av fastighetssektorn och dess effekter på individers beteende och välmående, modeller för hyressättning och dess effekter på ägande och förvaltande av hyresrätter, regler för markhantering och dess inverkan på byggnadernas attraktivitet och funktionalitet och/eller på marknadens funktionssätt.

Som postdoktor vid IBF kommer du att ingå i den nationalekonomiska forskningsmiljön som bedrivs vid institutet. Den nationalekonomiska forskningen vid IBF är i stor utsträckning empiriskt inriktad, där moderna mikroekonometriska metoder appliceras på stora, mikrobaserade, registerdatabaser. Det nystartade, kvantitativt inriktade, forskningsprojektet Urban Lab, www.urbanlab.ibf.uu.se, drivs i nära samarbete mellan IBF och nationalekonomiska institutionen vid Uppsala universitet. Vid IBF finns databasen GeoSweden med information från många av SCB:s register. I dagsläget möjliggör den longitudinella studier på individ- och hushållsnivå från 1990 till 2017.

Behörighetskrav och bedömningsgrunder: För anställning som postdoktor ska du ha doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, i nationalekonomi. Examen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan examen vara äldre än tre år. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc.

För att vara behörig till tjänsten måste sökanden behärska svenska i tal och skrift.

Till grund för tillsättningen ligger kvaliteten på den sökandes vetenskapliga arbeten och relevans i den insända forskningsplanen i relation till utlysningens inriktning.

Universitetet kommer att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten. Meriterna ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

Önskvärt/meriterande i övrigt: Erfarenhet av empiriskt inriktad forskning är meriterande.

Ansökningsförfarande: Fullständig ansökan ska inkludera en CV, kopia på examensbevis, en kort forskningsplan (max 1500 ord utom referenslista), publikationslista, kontaktuppgifter till två referenspersoner, samt max tre åberopade skrifter. Forskningsplanen ska innefatta en argumentation och redogörelse för tänkta forskningsfrågor, design och metod.

Personliga förhållanden (t ex föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: 2021-01-18 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i två år enligt centralt kollektivavtal.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Prefekt Nils Hertting (018-471 6534, e-post nils.hertting@ibf.uu.se) eller ämnesföreträdaren för nationalekonomi, professor Matz Dahlberg (018-471 6538, e-post matz.dahlberg@ibf.uu.se)

Välkommen med din ansökan senast den 23 november 2020, UFV-PA 2020/3594.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-01-18
Löneform Individuell lönesättning.
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/3594
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2020-10-08
Sista ansökningsdag 2020-11-23

Tillbaka till lediga jobb