Uppsala universitet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Anställningen är placerad i forskargruppen Klinisk psykologi i hälso- och sjukvård vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa. Forskargruppen är värd för det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet U-CARE (www.u-care.uu.se). Det övergripande målet med arbetet inom U-CARE är att öka tillgången till psykologiskt stöd till de som behöver det i samband med somatisk sjukdom hos sig själv eller närstående.

Vår grupps forskning handlar primärt om att studera mental hälsa hos patienter med olika somatiska sjukdomar samt deras närstående samt att utveckla, testa och utvärdera komplexa interventioner för dessa grupper. Vi studerar också hur man på bästa sätt kan rekrytera personer till kliniska studier och bäst motivera ett fortsatt deltagande. Vi använder kvantitativ såväl som kvalitativ metodik och arbetar med feasibility/pilot studier, kontrollerade studier, systematiska litteraturöversikter, metaanalyser samt kohortstudier. Vår breda kompetens inom forskningsmetod uppmärksammades i den senaste utvärderingen av forskning vid Uppsala universitet.

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning: Den person som vi söker ska i första hand arbeta med ett forskningsprojekt som handlar om att testa och utvärdera ett webbaserat självhjälpsprogram med behandlarstöd för föräldrar vars barn behandlats mot cancer. Arbetsuppgifterna inkluderar att bearbeta och i vetenskapliga artiklar rapportera data samt planera studieprotokoll för en kontrollerad studie i vilken självhjälpsprogrammet ska utvärderas.

Kvalifikationskrav: För anställning som postdoktor ska du ha doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom området klinisk psykologi, hälsovetenskap eller närliggande ämne. Examen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan examen vara äldre än tre år. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc. Personen som vi söker ska vara mycket motiverad och konkurrenskraftig med vetenskapliga meriter inom det aktuella ämnesområdet. Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift är ett krav.

Önskvärt/meriterande i övrigt:

 • Erfarenhet av interventionsstudier, internetbaserat stöd eller behandling samt systematiska litteraturöversikter och metaanalyser
 • Erfarenhet av att arbeta med kvantitativ såväl som kvalitativ metod samt självständigt skriva vetenskapliga artiklar
 • Framgångsrik planering och genomförande av klinisk forskning
 • Erfarenhet och/eller kunskap om feasibility- och pilotstudier, deltagande aktionsforskning, involvering av de forskningen berör i planering och genomförande av forskning, kontrollerade studier.
 • Erfarenhet av att arbeta med studiepopulationer med mental ohälsa
 • Utmärkt förmåga att använda engelska språket i tal och skrift
 • Publikationer i vetenskapliga tidskrifter
 • Erfarenhet av att handleda på avancerad nivå

Ansökningsförfarande: Din ansökan bör vara skriven på engelska och innehålla:

 • Ditt Curriculum Vitae
 • Kopior på dina examensbevis
 • Din avhandling
 • Ett brev i vilket du beskriver varför du söker anställningen (maximum två sidor)
 • Din fullständiga publikationslista inkluderande URL/DOI till var och en av publikationerna
 • Kontaktinformation till minst två referenspersoner

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: 2020-12-15 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i 2 år enligt centralt kollektivavtal.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: forskargruppsledare och projektledare, Professor Louise von Essen (louise-von.essen@kbh.uu.se, 070-425 07 14) eller forskare Dr Joanne Woodford (joanne.woodford@kbh.uu.se, 018-471 65 73).

Välkommen med din ansökan senast den 27 november 2020, UFV-PA 2020/3579.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 20201215
Löneform Individuell lönesättning.
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer 2020/3579
Facklig företrädare
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2020-10-08
Sista ansökningsdag 2020-11-27

Tillbaka till lediga jobb