Uppsala universitet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.

Den anställning som utannonseras här är inom forskargruppen Internationell kvinno- och mödrahälsovård samt migration (IMHm) som är en del av Internationell mödra- och barnhälsovård (IMCH) vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa.

IMCH är ett ledande forsknings- och utbildningscentrum på nationell och internationell nivå, och arbetar för att främja global hälsa med fokus på kvinnors och barns hälsa, nutrition och migration. Forskargruppen strävar efter att utveckla praktiska lösningar och evidens-baserad kunskap till yrkesgrupper inom hälsovården och till beslutsfattare för att förbättra sexuell- och reproduktiv hälsa, liksom migranthälsa och relaterade områden. Gruppen åtnjuter ett nationellt och internationellt anseende för sitt pionjärarbete inom sexuell- och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) och migration, och har varit framgångsrik i konkurrens erhålla  stora forskningsmedel för sina insatser att minska ojämlikhet och att stärka en jämlik global hälsa. Mer information om forskargruppen finns att läsa här.

IMHm har nyligen erhållit ett strategiskt stort nationellt forskningsbidrag, som en del av regeringens nationella forskningsprogram inom migration och integration, för att förbättra kunskapen om hur man ska hantera konflikter om värderingar och kulturella förändringar inom hälsovården. Den största utmaningen som vi undersöker är hur vårdgivare kan införliva ett jämställdhetsperspektiv och samtidigt en kultursensitiv vård. Båda aspekter indikeras inom hälso- och sjukvårdspolitik och riktlinjer, där några av dessa aspekter kan vara motstridiga och är således ett outforskat dilemma i en mångkulturell vårdmiljö. Ett av huvudmålen inom projektet är att utforska likheter och skillnader i kulturella värderingar hos svenska vårdgivare och migranter. Känsliga ämnen som reproduktion, abort -och preventivmedelsrådgivning eller sexualitetfrågor, kan under kliniska konsultationer leda till spänningar och missförstånd mellan vårdgivare och migrantpatienter och i slutändan en suboptimal vård. Forskning om hur hälsovårdssystem hanterar dessa utmaningar är sparsam.

Arbetsuppgifter:

 • I anställningen ingår att arbeta som forskare i gruppen och att bidra till att uppnå målen inom projektet.
 • Koordinera och utföra forskningsaktiviteter (planering, datainsamling och analys) för att genomföra målen inom forskningsprojektet.
 • Bidra med att utveckla nya projekt och ansöka om finansiering.
 • Handleda juniora forskare.
 • Viss undervisning (max 20%) relaterad till migration. Stödja gruppens samverkansaktiviteter från kunskap till praktik.

Kvalifikationskrav:

 • Doktorsexamen/motsvarande vetenskaplig kompetens, helst inom kvantitativ sociologi med fokus på sociala normer i relation till reproduktiv hälsa/migration.
 • Erfarenhet av forskning om sociala normer och värderingar/jämställdhet/migration.
 • Dokumenterad erfarenhet av att arbeta med kvantitativ dataanalys och att publicera i internationella referentgranskade (peer reviewed) tidskrifter.
 • Flytande inom skriftlig och muntlig engelska.  

Önskvärt/meriterande:

 • Erfarenhet av datainsamling är meriterande.

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: 2020-12-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t.o.m. 2021-12-31.

Anställningens omfattning: 50 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Forskargruppsledare Professor Birgitta Essén, e-post birgitta.essen@kbh.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 21 oktober 2020, UFV-PA 2020/3576.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 2020-12-01
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/3576
Facklig företrädare
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2020-10-08
Sista ansökningsdag 2020-10-21

Tillbaka till lediga jobb