Institutionen för lingvistik och filologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Vid Institutionen för lingvistik och filologi bedrivs forskning och undervisning i ca 20 olika språk och språkrelaterade ämnen. Verksamheten täcker latin, antik grekiska och bysantinologi, turkiska språk, indologi (med jämförande indoeuropeisk språkforskning), swahili, kinesiska och många av de stora språken och kulturerna i Mellanöstern. Dessutom innefattar institutionen ämnena lingvistik och datorlingvistik. Utbildning erbjuds på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

Doktorandstudier sträcker sig över en 4-årsperiod under vilken doktoranden erhåller en lön som anställd vid institutionen. Doktoranden förväntas bedriva studier och forskning på heltid samt delta i och bidra till institutionens verksamhet. Undervisning och/eller administrativa uppgifter kan tillkomma upp till 20%, varvid doktorandanställningen förlängs med motsvarande tid.

Projektbeskrivning: Avhandlingsprojektet bör falla inom ramen för den handlednings-kapacitet som finns tillgänglig vid institutionen. Särskild vikt kommer att fästas vid det föreslagna projektets kvalitet och genomförbarhet under den stipulerade tiden samt kandidatens lämplighet och kvalifikationer för uppgiften.

Kvalifikationskrav: För att vara behörig till forskarutbildningen krävs examen i latin på avancerad nivå (magister- eller masternivå; eller motsvarande kunskaper förvärvade i annan ordning) samt 30 högskolepoäng i ämnet grekiska. Den sökande måste också besitta sådana kunskaper i moderna språk att han eller hon kan tillgodogöra sig utbildningen och hantera för den valda forskningsuppgiften relevant sekundärlitteratur.

Önskvärt/meriterande i övrigt: Erfarenhet av internationella studiemiljöer är meriterande liksom kunskaper i grekiska utöver stipulerat minimikrav.

Ansökan skall innehålla:

  • Ett brev där den sökande kort beskriver sina forskningsintressen och motivation till doktorandstudier (maximalt en sida);
  • Ett CV innehållande (i) en beskrivning av den sökandes utbildning i latin och andra relevanta områden inklusive en förteckning över avslutade kurser med datum och betyg, (ii) en förteckning över akademiska publikationer (om några), och (iii) arbetslivserfarenhet med relevans för akademisk forskning (maximalt fyra sidor);
  • En kopia på den sökandes magisteruppsats/examensarbete (eller motsvarande);
  • Ett preliminärt forskningsförslag som (i) formulerar en forskningsfråga, (ii) beskriver metodologi och arbetsplan, och (iii) kontrasterar de förväntade resultaten gentemot det rådande forskningsläget (maximalt fyra sidor inklusive referenser), Det faktiska avhandlingsprojektet för den sökande som antas bestäms i samråd med handledare (maximalt fyra sidor inklusive referenser).
  • Övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.

Ansökan kan författas på engelska eller svenska.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Lön: enligt lokalt avtal för doktorander och amanuenser.
Tillträde: 1) 2020–12–01 respektive 2) 2021–04–01 eller enligt överenskommelse
Anställningens omfattning: 100 %
Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Gerd Haverling (Gerd.Haverling@lingfil.uu.se; tel. 018 471 1419 eller 070 53 72 605)
Studierektor för forskarutbildningen, professor Christer Henriksén (Christer.Henriksen@lingfil.uu.se; tel. 018 471 6845)
Fakultetens utbildningsledare Lars Hagborg (Lars.Hagborg@uadm.uu.se; tel. 018 471 1907).

Välkommen med din ansökan senast den 30 oktober 2020, UFV-PA 2020/3392.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1) 2020–12–01 respektive 2) 2021–04–01 eller enl överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/3393
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2020-09-17
Sista ansökningsdag 2020-10-30

Tillbaka till lediga jobb