Uppsala universitet, institutionen för informationsteknologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för informationsteknologi har en ledande position inom forskning och alla nivåer av högre utbildning. Idag har avdelningen 280 anställda, varav 120 forskare och lärare och 110 doktorander. Institutionen bedriver forskning och utbildning inom ett spektrum av områden inom datavetenskap, informationsteknologi och  beräkningsvetenskap. Mer än 4000 studenter tar varje år en eller flera kurser som institutionen erbjuder.

Anställningen är placerad vid avdelningen för beräkningsvetenskap inom institutionen för informationsteknologi. Som en av världens största fokuserade forskningsmiljöer inom beräkningsvetenskap har forskningen och utbildningen en unik bredd med omfattande aktiviteter inom klassiska beräkningsvetenskapliga områden som matematisk modellering, utveckling och analys av algoritmer, vetenskaplig mjukvaruutveckling och högprestandaberäkningar. Avdelningen befinner sig för närvarande i en expansiv fas inom nya tillväxtområden som molnberäkningar, datadriven vetenskap och artificiell intelligens och spelar en nyckelroll i flera nya strategiska initiativ vid universitetet. Forskningsverksamheten inom denna tjänst kommer att bedrivas inom forskningsprogrammet tillämpad beräkningsvetenskap, där flera forskningsgrupper arbetar i överlappet mellan datavetenskap, beräkningsvetenskap och livsvetenskap.

Anställningen som biträdande lektor är en del av SciLifeLab Fellows-programmet, https://www.scilifelab.se/research/fellows/ och inkluderar ett generöst startpaket som innebär att den som erbjuds anställningen kommer ges möjlighet att handleda doktorander. Anställningen är en av flera nya strategiska rekryteringar som SciLifeLab kommer göra i området. SciLifeLab (www.scilifelab.se), är ett svenskt nationellt centrum för molekylära biovetenskaper med fokus på hälso- och miljöforskning. Centret kombinerar teknisk expertis i frontlinjen med avancerad kunskap om translationell medicin och molekylär biovetenskap. SciLifeLab är ett samarbete mellan Karolinska Institutet, KTH Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholms universitet och Uppsala universitet. SciLifeLab grundades 2010 och utsågs till ett nationellt centrum 2013. SciLifeLab samordnar ett mycket samarbetande forskarsamhälle involverande mer än 150 forskningsgrupper som arbetar inom hela livsvetenskapsområdet, med ämnen såsom molekylärbiologi, cancer, immunologi, stamceller och nya biobränslen. Teknologierna och tjänsterna inom vår nationella infrastruktur används och utvecklas på ett symbiotiskt sätt med forskare inom detta samhälle. Den som erbjuds anställningen ges möjlighet att spendera tid på Navet på SciLifeLab och vid institutionen för cell- och molekylärbiologi (https://icm.uu.se/), för att underlätta samarbete med biomedicinska forskningsgrupper och med NBIS (National Bioinformatics Infrastructure Sweden; https://nbis.se).

Beskrivning av anställningens ämnesområde:

Ett av SciLifeLabs strategiska mål för 2030 (https://www.scilifelab.se/roadmap-2020-2030 ) är att bygga upp nya forskningsprogram inom datadrivna livsvetenskaper. Anställningen bör bidra till detta mål genom att skapa en grund för stark forskning inom de beräkningsvetenskapliga aspekterna av den datacentrerade modellen. Forskningsämnen av särskilt intresse inkluderar:

 • Datacentrerade beräkningar som möjliggör skalbar analys av mycket stora mängder vetenskaplig data från moderna experimentella plattformar.
 • Modellering av kvalitet och uteblivna/glesa data i råa experimentella data, samt analysmetoder som förmår hantera brister i datakvalitet och icke-slumpmässig gleshet.
 • Integritetsbevarande analys av känsliga biologiska och medicinska data.
 • Skalbar analys av strömmande data.
 • Storskalig distribuerad maskininlärning.
 • Smart och autonom hantering av e-infrastruktur och experimentell infrastruktur som stödjer datacentrerade arbetsflöden.

Det förväntas att den som erbjuds anställningen har dokumenterad erfarenhet av att arbeta med tillämpningar inom livsvetenskap. Av särskilt intresse är kombinationer av data från flera storskaliga experimentplattformar, så kallade multi-omics och  tillämpningar som möter utmaningarna med att analysera känsliga biomedicinska data.

Arbetsuppgifter  

 • Undervisning, forskning och administration.
 • Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning av doktorander. Omfattningen av undervisningen förväntas i normalfallet ligga på 20% på årsbasis.
 • Följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.
 • Bygga upp en forskargrupp som spänner över dataintensiv beräkningsvetenskap och livsvetenskap

Anställningsperiod:

Anställningen som biträdande universitetslektor kan innehas i längst sex år. Anställning som biträdande universitetslektor syftar till meritering för läraranställning för vilken det ställs högre krav på behörighet. En biträdande universitetslektor kan ansöka om befordran till universitetslektor. Om den biträdande universitetslektorn bedöms vara lämplig och uppfyller kraven för befordran ska han eller hon befordras och tillsvidareanställas som universitetslektor.

Behörighetskrav:

 • Doktorsexamen inom beräkningsvetenskap, datavetenskap, bioinformatik eller motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst kommer sökande i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång.
 • Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten och vetenskapliga kompetensen är relevant för anställningens ämnesområde och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. 
 • Den sökande bör ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande fem veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren. 
 • Dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eller engelska om inte särskilda skäl föreligger. Innehavaren förväntas kunna undervisa på svenska inom två år.
 • Personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Bedömningsgrunder för sökande som uppfyller ovanstående behörighetskrav

Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet varvid särskild vikt kommer att fästas vid den vetenskapliga skickligheten.

Vetenskaplig skicklighet avser dels forskningsmeritering, dels den sökandes förutsättningar att bidra till framtida utveckling av såväl forskning som utbildning. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand vetenskaplig kvalitet att beaktas. Även forskningens omfattning, främst djup och bredd, kommer att tillmätas betydelse. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsmeriter inom dataintensiv beräkningsvetenskap och datadriven livsvetenskap.

Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisnings­meritering. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid undervisningsmeriter inom beräkningsvetenskap, dataanalys och data engineering.

Samverkansskicklighet: Samverkansskicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Samverkansskicklighet visas genom förmåga och skicklighet att planera, organisera och genomföra samverkan med det omgivande samhället. Populärvetenskapliga arbeten, offentlig debatt och föredrag är exempel på former för samverkan med det omgivande samhället. Andra exempel på samverkan är patentansökningar, kommersialisering och industrisamverkan.

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Ytterligare information

Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

Uppsala universitetets anställningsordning

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens riktlinjer för anställning och vid befordran från biträdande universitetslektor till universitetslektor

Instruktioner för ansökan om anställning

Upplysningar om anställningen lämnas av Emanuel Rubensson, avdelningsföreståndare vid avdelningen för beräkningsvetenskap, emanuel.rubensson@it.uu.se eller Elisabeth Larsson, programansvarig professor för tillämpad beräkningsvetenskap, elisabeth.larsson@it.uu.se

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Efter överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning sex år.

Anställningens omfattning: 100 %

Välkommen med din ansökan senast den 11 december 2020, UFV-PA 2020/3319.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/3319
Facklig företrädare
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2020-12-15
Sista ansökningsdag 2020-12-16

Tillbaka till lediga jobb