Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet är en kreativ och internationellt framgångsrik forskningsmiljö med ungefär 60 seniora forskare och 40 doktorander och är en av de ledande statsvetenskapliga institutionerna i Norden.

Arbetsuppgifter: Doktoranden ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå. Övrig tjänstgöring vid institutionen som avser undervisning och administrativt arbete kan ingå inom ramen för anställningen (max 20 %). Utbildningen förlängs i motsvarande omfattning.

Behörighetskrav: Grundläggande behörighet motsvarar en examen på avancerad nivå, uppfyllda kurskrav för minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 på avancerad nivå, eller likvärdiga kunskaper erhållna i Sverige eller utomlands.

För särskild behörighet för antagning på forskarutbildningen inom statsvetenskap ska den sökande ha tillfredsställande kursresultat för 90 högskolepoäng inom statsvetenskap eller likvärdiga kunskaper erhållna i Sverige eller utomlands.

För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till utbildning på forskarnivå, där graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildningen är avgörande. Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/ 

Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Ett antal av doktorandplatserna kommer att vara knutna till två olika forskningsprojekt medan de övriga kommer att vara obundna. I båda fallen gäller dock att doktoranden tillsammans med handledare självständigt utformar sitt avhandlingsprojekt under det första året på utbildningen. När det gäller de projektanknutna avhandlingsprojekten ska dessa rymmas inom ramen för respektive projektområde. Ange gärna i följebrevet om du är särskilt intresserad av de projektanknutna doktorandtjänsterna som beskrivs nedan.

En eller flera platser på forskarutbildningen i statskunskap är knutna till projektet AI and Political Communication. Syftet med projektet är att öka kunskapen om hur Artificiell Intelligens (AI) påverkar samhället, med särskilt fokus på politisk kommunikation, inklusive dess visuella aspekter. Projektområdet beskrivs vidare här. Projektet finansieras av WASP-HS, och doktoranderna kommer att delta i en nationell forskarskola https://wasp-hs.org/graduate-school/.

En plats på forskarutbildningen i statskunskap är knuten till forskningsprojektet The genetics of life course outcomes: Leveraging new methods to advance social-science genomics. Syftet med projektet är att öka kunskapen om hur våra politiska och sociala attityder och beteenden formas i samspelet mellan det genetiska arvet och den sociala miljön. Projektområdet beskrivs vidare här.

Ansökningsförfarande: Ansökan ska innehålla (mer detaljerad information finns via länken nedan:

https://www.statsvet.uu.se/utbildning/forskarutbildning/.

 1. Curriculum Vitae
 2. Motivering till att du söker tjänsten (max 500 ord)
 3. Uppsats, artikel eller motsvarande (på svenska eller engelska) som åberopas som merit i första hand
 4. Uppsats, artikel eller motsvarande (på svenska eller engelska) som åberopas som merit i andra hand
 5. Minst ett åberopat arbete ska vara ensamförfattat. Bifoga medförfattarintyg i det fall en samförfattad produkt åberopas.
 6. Reflektion över åberopade uppsatser, artiklar eller motsvarande där styrkor och svagheter diskuteras (max 1000 ord).
 7. Vidimerade intyg som styrker dina meriter (tex kursbetyg, diplom)
 8. Namn och email till två referenspersoner

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: 2021-09-01.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av studierektor för forskarutbildningen PerOla Öberg, e-post: perola.oberg@statsvet.uu.se

Välkommen med din ansökan senast klockan 23:59 den 5/2 2020, UFV-PA 2020/4465.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-09-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 7
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/4465
Facklig företrädare
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2020-12-14
Sista ansökningsdag 2021-02-05

Tillbaka till lediga jobb