Uppsala universitet, Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF)

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF) är ett mångvetenskapligt forskningsinstitut som tillhör den samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet. IBF bedriver forskning med inriktning mot bostads-, bebyggelse- och urbanfrågor i vid mening. Institutets personal omfattar cirka 45 personer, varav det stora flertalet är forskare och doktorander. IBF:s målsättning är att inom sitt temaområde tillhandahålla intressant och relevant samhällsforskning av högsta internationella kvalitet. Mer information om institutets verksamhet finner du på www.ibf.uu.se .

Den tjänst som postdoktor vid IBF som här utlyses möjliggörs genom samverkan med Länsförsäkringars Forskningsfond.

Arbetsuppgifter: Den huvudsakliga arbetsuppgiften består i att bedriva forskning om förutsättningar och former för omställning mot en hållbar samhällsplanering och bostadsförsörjning. Forskningen ska inkludera Sverige som ett fall, och får gärna ta sin utgångspunkt i de samhällsförändringar som kan bli möjliga och nödvändiga efter Corona-krisen. Exempel på möjliga forskningsfrågor är incitament och möjligheter till omställning och klimatansvar bland olika intressenter i samhällsplaneringen och på bostadsmarknaden, till exempel bostadskonsumenter i olika åldrar, allmännyttiga och privata byggherrar, gräsrotsrörelser etc; förutsättningar och hinder för en tillgänglig och diversifierad bostadsförsörjning för bostadskonsumenter i olika åldrar och på olika lokala bostadsmarknader; effekter och bieffekter av olika styrmedel på normer, värderingar och beteenden i produktion, konsumtion och implementering av beslut i bostadssektorn, etc.

Behörighetskrav och bedömningsgrunder: För anställning som postdoktor vid IBF krävs att innehavaren har avlagt doktorsexamen i någon av de discipliner som finns vid IBF (ekonomisk historia, kulturgeografi, miljöpsykologi, nationalekonomi, sociologi eller statskunskap), eller annan doktorsexamen som kan anses likvärdig. Doktorsexamen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc.

För att vara behörig till tjänsten måste sökanden behärska svenska flytande, i tal och skrift. Då tjänsten kommer bedrivas vid ett mångvetenskapligt forskningsinstitut och i samverkan med Länsförsäkringars forskningsfond ställs höga krav på kommunikativa färdigheter.

Till grund för tillsättningen ligger dels en bedömning av den sökandes tidigare visade vetenskapliga skicklighet, dels av relevans, kvalitet och originalitet i den insända forskningsplanen (se nedan). Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska tillmätas betydelse.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Meriterna ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

Ansökningsförfarande: Fullständig ansökan ska inkludera CV, en forskningsplan (max 1500 ord), kopia på examensbevis, publikationslista, kontaktuppgifter till två referenspersoner samt max tre åberopade skrifter.

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: 2021-01-11 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i två år enligt centralt kollektivavtal.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Prefekt Nils Hertting tel. 018-471 6534, e-post nils.hertting@ibf.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 6 november 2020, UFV-PA 2020/3220.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-01-11
Löneform Individuell lönesättning.
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/3220
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2020-09-17
Sista ansökningsdag 2020-11-06

Tillbaka till lediga jobb