Uppsala universitet, Institutionen för fysik och astronomi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för fysik och astronomi är en av Uppsala universitets största med närmare 400 anställda, varav ca 125 doktorander. Institutionen bedriver forskning och utbildning i världsklass inom såväl teoretisk som experimentell fysik och har en omfattande samverkan med omvärlden. Forskningen genomförs vid 10 forskningsavdelningar och berör allt från det ofattbart lilla till det stora inom till exempel energiförsörjning, klimatutveckling, nya material och universum. Hela detta spektrum avspeglar sig också i institutionens kurser och utbildningsprogram. Runt 2 500 studenter läser varje år kurser på grund- och avancerad nivå vid institutionen. Läs mer på www.physics.uu.se

Institutionen är värd för FREIA-laboratoriet, som bedriver forskning om framtida partikelacceleratorer, med särskilt fokus på European Spallation Source (ESS), High Luminosity-uppgraderingen av LHC vid CERN, utvecklingen av frilektronlasrar och utvecklingen av ultrasnabba elektrondiffraktionsinstrument (UED) i Uppsala. Vi utlyser nu en anställning som forskningsingenjör med uppgift att driva, underhålla och utveckla den komplexa kryogena utrustningen i dess FREIA-laboratorium. Kandidaten erbjuds möjligheten att arbeta i ett spännande modernt forskningsområde inom fysik och kommer att ha möjligheter att interagera och samarbeta med ledande grupper inom experimentell fysik och teknik. 

Ämnesbeskrivning: FREIA-laboratoriet utvecklar och testar olika typer av utrustning som drivs vid kryogena temperaturer, såsom supraledande partikelaccelerationskaviteter och superledande magneter. Detta kräver användning av kryostater för som skall förses med flytande Helium och flytande kväve. För att kunna tillhandahållande av dessa vätskor har laboratoriet en heliumförvätskare, lagringskryostater och distributionssystem för flytande helium och flytande kväve.

Arbetsuppgifter: Kandidaten ska arbeta med drift, underhåll och utveckling av den komplexa kryogena utrustningen i laboratoriet, särskilt laboratoriets heliumförvätskare, lagring och distribution av flytande helium och flytande kväve för laboratoriet och för externa användare samt av laboratoriets horisontella och vertikala kryostater. Arbete i skift kan tidvis förekomma. Kandidaten ska vara ansvarig för beställning och mottagning av gasformigt helium och flytande kväve, för distributionen och den datorbaserad redovisningen av flytande helium och flytande kväve till laboratoriet och till många externa kunder inom och utanför universitetet. Kandidaten ska vid behov föreslå och genomföra uppgraderingar av olika delar av det kryogena systemet. I arbetsuppgiften ingår även att vara institutionens kemikalieombud och registrera institutions innehav av kemikalier och gaser samt se till att riktlinjer och rutiner vad gäller hantering av kemikalier och gaser följs.

Kvalifikationskrav: Doktorsexamen i teknologi eller ett likande område.
• Erfarenhet och kunskap med drift och underhåll av kryogena system, heliumförvätskningsanläggningar och heliumkylda kryostater.
• Erfarenheter och kunskaper av arbete med kondenserade gaser, främst helium och kväve.
• Erfarenheter och kunskaper av arbete med kemikalier.
• Erfarenheter och kunskaper av mekanikarbete.
• Mycket motiverad, innovativ och nyfiken.
• Stark förmåga att tänka kreativt.
• Villig att arbeta som en del av ett tvärvetenskapligt team.
• Förmåga att arbeta självständigt.
• Möjlighet att läsa och förstå teknisk information.
• Förmåga att kommunicera väl både tekniskt och icke-tekniskt.
• Förmåga att producera bra skriftligt arbete och rapporter.
• Lämplig för anställning för att arbeta med joniserande strålning.
• Redo att göra kortare resor och tillfälliga vistelser utanför universitet för kurser, seminarier etc.
• Goda muntliga och skriftliga kunskaper i engelska.

Önskvärt/meriterande i övrigt: Muntlig och skriftlig färdighet i svenska är en fördel. Kandidaten ska visa drivkraft och beslutsamhet för att uppnå resultat, vara öppensinnad och flexibel i förhållande till typen av tilldelat arbete, vara redo att ta ansvar och organisera flera uppgifter samtidigt och ha ett genuint intresse för forskning och teknik.

Ansökningsförfarande: Ansökan, på svenska eller engelska, ska innehålla en kort beskrivning av kandidatens intressen inom teknik och relevant erfarenhet, CV samt kopior av certifikat och examensbevis.

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: 2020-11-06 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning.

Anställningens omfattning: 100%

Upplysningar om anställningen lämnas av: Tord Ekelöf, tord.ekelof@physics.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 25 september 2020, UFV-PA 2020/3176.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-11-06
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/3176
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2020-09-10
Sista ansökningsdag 2020-09-25

Tillbaka till lediga jobb