Uppsala universitet, Institutionen för materialvetenskap

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Antagning till forskarutbildning i ämnet teknisk fysik med inriktning mot tillämpad mekanik.

Inom avdelningen för tillämpad mekanik arbetar vi med forskning i materialmekanik med tillämpningsområden framförallt inom livsvetenskaperna, material- och strukturutveckling samt energirelaterade områden. Forskningen som bedrivs är ofta multidisciplinär och spänner från tillämpade projekt i nära samarbete med industri till akademisk grundforskning. En doktorsexamen i ämnet borgar för många spännande framtida möjligheter både i akademi och näringsliv, nationellt som internationellt.

Projektbeskrivning: Forskningsprojektet är inriktat på utveckling av algoritmer för numerisk modellering av  porösa material med hjälp av högupplösta fasfältmodeller. Fasfältmodeller har blivit extremt populära inom materialmekanik, till stor del på grund av deras mångsidighet och enkelhet; modellerna klarar t ex av att hantera sprickor som initierar, växer och grenar sig utan behov av modellanpassade kriterier. I projektet  kommer modellerna främst att användas till analysera porösa och/eller slumpmässigt strukturerade heterogena material i syfte att formge implantat för behandling av t ex benbrott eller strukturer för vävnadsregenerering. Tillverkning av sådana komplexa porösa geometrier har möjliggjorts med hjälp av modern teknik för 3D-printning. En rad sofistikerade experiment i synkrotronljusanläggningar ingår som en naturlig del i projektet likväl som en flora av nationella och internationella samarbeten. Ett långsiktigt mål är att tillhandahålla användbara numeriska ingenjörsverktyg till svensk industri för optimal design av bärande strukturer med komplexa geometrier. Ett intresse för mekanik, fysik och programmering är ett absolut krav.

Arbetsuppgifter: Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Anställningen ingår i ett projekt som syftar till att etablera numeriska verktyg för att utforma optimala strukturer och material för implantat och vävnadsgenerering med hjälp av beräkningsteknik. Projektet är speciellt inriktat mot att utveckla fasfältsmetoder i finita elementprogram som kan användas på såväl makroskopisk nivå som på mikroskopisk nivå. En del av projektet består av att designa mikrostrukturer med skräddarsydda egenskaper. Arbetet är grundläggande och omfattar teoribildning, numeriska analyser och verifierande experimentella studier. Det är tvärvetenskapligt med starka kopplingar till materialvetenskap genom karaktärisering av mikrostrukturella förändringar som påverkar ett implantats brottegenskaper, där både spröda och sega brottbeteenden kommer att beaktas, likväl som statiska och dynamiska förlopp. Arbetet sker i internationell miljö och doktoranden förutsätts publicera sina studier i vetenskapliga tidskrifter och presentera dem på internationella konferenser.

Doktoranden kommer att handledas av forskare både från hållfasthetslära och materialvetenskap, men även samverka med yngre forskare inom närliggande projekt.

Kvalifikationskrav: Civilingenjörs- eller masterexamen  med inriktning mot fysik, maskinteknik eller motsvarande. Vidare krävs en stabil grund i hållfasthetslära, matematik och fysik samt adekvata kunskaper i programmering.

Mycket goda muntliga och skriftliga färdigheter i engelska är ett krav.

Tidigare erfarenhet av numerisk modellering inom mekanik är meriterande.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper som god samarbets- och kommunikativ förmåga. Sökanden bör vara målmedveten, strukturerad samt kunna arbeta effektivt både individuellt och i grupp.

Behörighet: Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

  • avlagt examen på avancerad nivå eller
  • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
  • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

Bestämmelser för doktorander finns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Ansökan: Ansökan bör innehålla en kort beskrivning av forskningsintressen och relevanta erfarenheter, CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete (eller ett utkast därav) samt övriga handlingar som den sökande önskar åberopa.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: Snarast

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl. HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Per Isaksson, tel. 018-471 3027, per.isaksson@angstrom.uu.se och professor Cecilia Persson, tel. 018-471 7911, cecilia.persson@angstrom.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 16 oktober 2020, UFV-PA 2020/3122.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/3122
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2020-09-04
Sista ansökningsdag 2020-10-16

Tillbaka till lediga jobb