Uppsala universitet, Institutionen för ekologi och genetik

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för ekologi och genetik är en internationell miljö med medarbetare och studenter från hela världen. Vid institutionen bedrivs forskning och undervisning i skärningspunkten mellan ekologi, evolution och genomik. Se vidare www.ieg.uu.se

Forskargruppen är del av programmet i evolutionsbiologi där flera aspekter av genetik och evolution studeras, www.ieg.uu.se/evolutionary-biology. Miljön är inspirerande med en stor andel internationella doktorander, postdocs och seniora forskare och det finns goda möjligheter för interaktion med kollegor som studerar liknande frågor. Gruppen har stort utbyte med Science for Life Laboratory www.scilifelab.se där vi har tillgång till avancerad teknik för DNA och RNA sekvensering, storskalig dataanalys och bioinformatisk support.

Projektbeskrivning: Den övergripande målsättningen med projektet är att undersöka den genetiska bakgrunden till skillnader i migrationsbeteende mellan arter och populationer av fjärilar – ett område där kunskap saknas och som har applikationer inom bevarande av biodiversitet, skadedjursbekämpning och sjukdomsdynamik. Huvudmålet är att identifiera specifika genetiska element (eller kaskader) som är involverade i migrationsbeteende i fjärilar med specifikt fokus på tistelfjäril (Vanessa cardui), en i stort sett kosmopolitisk art med komplexa migrationsmönster. Metoderna för att studera detta inkluderar analys av genomsekvens, genuttryck och andra metoder för att kartlägga olika typer av genreglering.

Arbetsuppgifter: Att med hjälp av modern sekvenseringsteknik och storskalig analys av populationsgenomiska data identifiera regioner i arvsmassan och epigenetiska signaler som påverkar fjärilars migrationsbeteende.

Kvalifikationskrav: För anställning som postdoktor ska du ha doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom biologi med inriktning mot evolutionsbiologi, genetik/genomik, bioinformatik eller annat relevant ämne. Examen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan examen vara äldre än tre år. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc.

Erfarenhet av arbete med storskalig analys av genomiska data är nödvändig liksom förståelse för populationsgenetiska processer. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper såsom kreativitet, samarbetsförmåga och förmåga att arbeta självständigt. Kandidaten ska ha mycket god förmåga att uttrycka sig på engelska, i såväl tal som i skrift.

Önskvärt/meriterande i övrigt: Kandidaten bör vara motiverad och entusiastisk och ha god förståelse för evolutionsbiologi, speciellt inom populationsgenetik och/eller genomik. Gedigen erfarenhet inom bioinformatisk analys av genomdata samt programmering är meriterande. God kunskap om statistik är också en fördel liksom erfarenhet av att arbeta med migrerande organismer.

Instruktioner för ansökan: Ansökan ska innehålla 1) ett brev som beskriver dig själv, dina forskningsintressen, varför du vill ha tjänsten och varför just du är lämplig för tjänsten, 2) ditt CV inklusive publikationslista, 3) en kort beskrivning av din tidigare utbildning, 4) en kopia av din doktorsavhandling och dina betyg, 5) namn och kontaktuppgifter till minst två referenspersoner (e-postadress och telefonnummer). Ansökan bör skrivas på engelska.

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: 2021-01-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning på heltid under 24 månader, enligt centralt kollektivavtal.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Universitetslektor, Niclas Backström, niclas.backstrom@ebc.uu.se, +46 18 471 64 15.

Välkommen med din ansökan senast den 2020-10-15, UFV-PA 2020/3103.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-01-01
Löneform Individuell lönesättning.
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/3103
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2020-09-10
Sista ansökningsdag 2020-10-15

Tillbaka till lediga jobb