Uppsala universitet, Institutionen för cell- och molekylärbiologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för cell- och molekylärbiologi är ett av de mest internationella, interdisciplinära och framstående biomolekylära centrumen i Europa. Avdelningen består av sex forskningsprogram med cirka 130 anställda. Den utlysta doktorandplatsen är placerad i Johan Åqvists forskargrupp, programmet för beräkningsbiologi och bioinformatik. Programmet samlar forskning och grundutbildning inom biomolekylära datorberäkningar och bioinformatik, här finns ca 40 anställda, varav 15 doktorander.

Övergripande beskrivning: Forskargruppen arbetar med beräkningsbiokemi och datorsimuleringar inom problemområden som enzymkatalys, ligandbindning och proteinstabilitet. Se gruppens hemsida för mer information: http://www.icm.uu.se/cbbi/aqvist-lab/

Arbetsuppgifter: Doktoranden ska främst ägna sig åt sin egen forskarutbildning, övrig tjänstgöring vid institutionen kan förkomma så som undervisning och administrativt arbete, dock högst upp till 20% av tjänsten.  Mer information om utbildning på forskarnivå, behörighetskrav och antagnings bestämmelser finns på fakultetens hemsida, http://www.teknat.uu.se/utbildning/utbildning-pa-forskarniva/ .

Behörighetskrav: Den sökande skall ha akademisk examen med inriktning mot kemi, biokemi eller fysik. Du ska ha en god grund i teoretisk kemi och strukturbiologi och erfarenhet av datorberäkningar. Din samarbetsförmåga är viktig och en förutsättning är att du kan undervisa på svenska eller engelska. Beslut om antagning kommer grunda sig på en bedömning av den sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen.

Meriterande Erfarenhet av molekyldynamiksimulering, kvantkemi, programmering och strukturbioinformatik.

Ansökan bör vara skriven på engelska och ska innehålla:

  • Personligt brev där du beskriver dig själv, ditt forskningsintresse, dina erfarenheter samt varför du är intresserad av doktorandposten (max 2 sidor).
  • CV innhållande utbildning och andra meriter samt beskrivning av relevanta kunskaper utifrån kvalifikationerna. Lista på skrifter eller publikationer.
  • Vidimerade kopior på examensbevis samt kopia av relevant examensarbete eller publikation.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/ .

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl. HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Prof. Johan Åqvist, tel. 018 - 471 4109, e-post aqvist@xray.bmc.uu.se , för administrativa frågor Hr-generalist Mathilda Olsén, tel. 018-471 4565, e-post mathilda.olsen@icm.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 21 september 2020, UFV-PA 2020/3086.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast eller enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/3086
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2020-08-31
Sista ansökningsdag 2020-09-21

Tillbaka till lediga jobb