Uppsala universitet, Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för kirurgiska vetenskaper (IKV) tillhör vetenskapsområdet för medicin och farmaci. Institutionen har ca 140 anställda och runt 200 registrerade doktorander, av vilka flertalet är kliniskt verksamma läkare och sjuksköterskor. Omsättningen är på 152 miljoner kronor. Vid institutionen bedrivs forskning och undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Undervisningen sker bl.a. inom läkar-, sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogrammen. Forskningen bedrivs i forskargrupper organiserade utifrån olika kirurgiska specialiteter och näraliggande ämnen såsom anestesi och intensivvård och radiologi. Mycket forskning bedrivs i samarbete mellan olika forskargrupper inom IKV och vid andra institutioner vid Uppsala universitet och med andra universitet både i Sverige och internationellt. Många av institutionens anställda har anställningar som är förenade med befattningar vid Akademiska sjukhuset.

Nu söker IKV en universitetslektor i vårdvetenskap, för ett vikariat på deltid under perioden 2020-12-01 tom 2021-06-30

Arbetsuppgifter: Undervisning och administration inom sjuksköterske-/specialistsjuksköterskeprogrammet. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration. Till arbetsuppgifterna hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet. För denna anställning är fokus mycket på att handleda och examinera studenternas examensarbeten.

Kvalifikationskrav: Avlagd forskarutbildning inom medicinsk vetenskap, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper och visat pedagogisk skicklighet samt ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra anställningen väl. För denna anställning krävs att du är legitimerad sjuksköterska. Du bör vara en erfaren sjuksköterska med aktuell klinisk erfarenhet och du måste kunna undervisa på svenska. Specialistsjuksköterskeexamen inom något akutmedicinskt område är en fördel men inget krav.

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet med särskild vikt vid pedagogisk skicklighet. Erfarenhet av att handleda och/eller examinera examensarbete är av särskild betydelse.

Se även Anställningsordning för Uppsala universitet (AO) §§ 28-31 och RB §§ 9-10 Anställningsordning vid Uppsala Universitet.

Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci återfinns på vetenskapsområdets hemsida Riktlinjer och bedömningsgrunder.

För instruktioner för ansökan till läraranställningar se: Meritportföljer. Regler och riktlinjer.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2020-12-01.

Anställningsform: Vikariat.

Anställningens omfattning: 20 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: HR-generalist Higran Saghir, higran.saghir@surgsci.uu.se eller personalsamordnare Karin Johansson, karin.johansson@surgsci.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 9:e oktober 2020, UFV-PA 2020/3018.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 201201
Löneform månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 20
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/3018
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2020-09-10
Sista ansökningsdag 2020-10-09

Tillbaka till lediga jobb