Uppsala universitet, Institutionen för psykologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för psykologi är del av den samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet. Vid institutionen arbetar drygt 100 personer, varav ungefär hälften utgörs av professorer, forskare och personer anställda på en lärarbefattning. Institutionen har närmare 35 aktiva doktorander samt ett antal gästforskare och gästdoktorander knutna till sig. Vid institutionen utbildas drygt 600 heltidsstuderande varje år.

Projektbeskrivning: Doktorand i psykologi, Uppsala universitet, Institutionen för Psykologi, Avdelningen för Emotionspsykologi. Den utlysta doktorandtjänsten är huvudsakligen knuten till Prof. Karin Brockis forskargrupp som fokuserar på utvecklingsmekanismer under den tidiga barndomen som bidrar till emotionell och kognitiv självregleringsförmåga. Tjänsten kommer också vara en del av centrumet Womens’s Mental Health during the Reproductive lifespan, WoMHeR, vid Uppsala Universitet. I centrumet samlas mångvetenskaplig kompetens för att bedriva forskning och samverkan som främjar kvinnors psykiska hälsa. En viktig del av WoMHeR är en nystartad forskarskola där detta doktorandprojekt ingår som ett av 16 projekt.

Doktoranden kommer främst att arbeta inom EFFECT-projektet som syftar till att kartlägga utvecklingsmekanismer bakom självregleringsförmåga genom att studera det dynamiska samspelet mellan mödrars perinatala psykiska hälsa, kvalitet på föräldra-barn relationen och barnets genetiska faktorer (dvs. temperament och kognitiv funktion) i en nydanande multidisciplinär ansats. Projektet bygger på tre delstudier som inkorporerar metoder från klassisk utvecklingspsykologi, neuropsykologi (fMRI) och genetik i en longitudinell design där kohorter med hög- och låg risk för ADHD följs över viktiga utvecklingsperioder. Projektet kommer att generera ny kunskap av teoretisk och klinisk relevans om risk- och skyddsfaktorer för atypisk/typisk utveckling av självregleringsförmåga.

Utbildningen på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier som finansieras av en doktorandanställning. Övrig tjänstgöring vid institutionen som avser undervisning och administrativt arbete kan ingå inom ramen för anställningen (max 20 %).

Behörig att antas till utbildning på forskarnivå är den som dels uppfyller villkoren för grundläggande behörighet, dels har den särskilda behörighet som fakultetsnämnden har föreskrivit och bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen. För information om villkoren för behörighet, se: http://psyk.uu.se/utbildning/forskarutbildning

För denna specifika position bör den sökande även kunna tala god svenska.

Projektet leds av prof. Karin Brocki som också kommer att vara huvudhandledare för doktorandprojektet. Det förväntas av doktoranden att formulera egna frågeställningar som kan inrymmas inom projektet. Särskilt meriterande är tidigare erfarenhet av arbete med barn och deras i föräldrar i forskningsprojekt inom psykologi eller inom klinisk verksamhet. Det är av största vikt att sökanden är van vid självständigt arbete, har god organisatorisk förmåga och är målinriktad.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer: http://regler.uu.se/.

Ansökan ska vara utformad på svenska eller engelska och innehålla följande:

  • Ansökan om antagning
  • Styrkt examensbevis som bekräftar att du har grundläggande och särskild behörighetRegisterutdrag över avklarade relevanta kurser
  • Kontaktuppgifter till akademiska referenser är önskvärt

För mer information se: http://psyk.uu.se/utbildning/forskarutbildning/ansokan

Urval bland sökande görs med avseende på graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning samt institutionens förutsättningar att utifrån den sökandes forskningsinriktning erbjuda handledning. Här finner ni mer information om antagningsproceduren: https://psyk.uu.se/digitalAssets/499/c_499876-l_3-k_antagningsprocedur-till-forskarutbildningen-i-psykologi_slutgilitig-svensk_hemsida.pdf

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: 1 november 2020 eller enligt överenskommelse. 

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl. HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Karin Brocki: karin.brocki@psyk.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 22 september 2020, UFV-PA 2020/3003.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 november 2020, eller enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer 2020/3003
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2020-08-24
Sista ansökningsdag 2020-09-22

Tillbaka till lediga jobb