Uppsala universitet, Institutionen för organismbiologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Psykisk ohälsa är på väg att bli samtidens största och mest kostsamma samhälleliga problem. Under de senaste åren noteras ett ökande intresse för frågor som rör kvinnors hälsa. Uppsala universitet startade 2020 ett centrum för kvinnors psykiska hälsa – Women’s Mental Health during the Reproductive lifespan, WoMHeR (https://uu.se/forskning/womher/). I centrumet samlas mångvetenskaplig kompetens för att bedriva forskning och samverkan som främjar kvinnors psykiska hälsa. En viktig del av WoMHeR är en nystartad forskarskola där detta doktorandprojekt ingår som ett av 16 projekt.

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning
Doktoranden kommer att ingå i WoMHeR forskarskolan och medverka i ett interdisciplinärt projekt med syfte att undersöka faktorer som bidrar till könsdysfori hos personer som könsbestämdes som flickor vid födseln. Projektet bygger på samarbete mellan flera olika vetenskapliga områden såsom psykiatri, epidemiologi, epigenetik, och gender research. Projektet avser att kombinera kvalitativa och kvantitativa metoder för att utforska samband mellan prenatal exponering för hormonstörande kemikalier, köns- och hjärnutveckling, könsdysfori samt sociala och epigenetiska faktorer.

Doktorandarbetet bygger på biostatistiska analyser av insamlade data i två pågående studier; en populationsbaserad graviditetskohort (SELMA) och en klinisk kohort (SKDS). I projektet ingår även kvalitativa intervjuer för generering av hypoteser som sedan kan testas i epidemiologiska data. Dessutom kommer doktoranden att analysera DNA-metyleringsmönster i biobankade prover samt använda bioinformatiska metoder för dataanalys. Doktoranden förväntas skriva vetenskapliga artiklar, presentera resultat på vetenskapliga möten, undervisa i lämpliga kurser och aktivt bidra till WoMHeR forskarskolan.

Kvalifikationer
Kandidaten ska ha avslutad högskoleutbildning om 240 högskolepoäng (hp) varav minst 60 hp på avancerad nivå med slutexamen på magister- eller masternivå. Utbildningen ska vara inom biologi, biomedicin, hälsa, folkhälsa eller motsvarande.

Vi letar efter en ambitiös och motiverad kandidat som visar ett stort intresse för könsdysfori och problematiken kring den, samt biostatistiska och inte minst interdisciplinära angreppsätt. Kandidaten ska behärska engelska i både tal och skrift och ska ha lätt för att samarbeta med olika personligheter.

Meriterande
Kunskap inom området könsdysfori och hormonstörande ämnen, biostatistisk och bioinformatisk modellering samt yrkeserfarenhet vad gäller vård av personer med könsdysfori, samt erfarenhet av genomförande av kohortstudier eller liknande är meriterande. Eftersom intervjuer kan ingå i arbetsuppgifterna bör kandidaten behärska Svenska eller kunna lära sig inom ett år.

Universitetet har för avsikt att rekrytera den person som, utifrån en sammanvägd bedömning av kompetens, färdigheter och dokumenterade kvalifikationer, bedöms som lämpligast att bedriva projektet samt bidra till en positiv utveckling av avdelningen och WoMHeR centrumet.

Anställningen
Anställningen är fyra år och personen kommer huvudsakligen att ägna sig åt sin egen forskning. Om undervisning eller annan institutionstjänstgöring på maximalt 20 procent ingår i anställningen kan en förlängning beviljas upp till högst fem år. Löneplacering sker i enlighet med lokala riktlinjer vid Uppsala universitet. Sökanden måste vara berättigad till doktorsexamen vid Uppsala universitet. Information om forskarutbildning finns på webbplatsen för Naturvetenskapliga fakulteten, http://www.teknat.uu.se/Doktorand/.  

Ansökningsförförande
Ansökan ska innehålla 1) ett brev som beskriver dig själv, dina forskningsintressen och din motivation till varför du vill ha doktorandtjänsten, 2) ett CV som beskriver din utbildning och meriter, 3) din masteruppsats, 4) kopior av examensbevis och betyg, 5) kopior på relevanta kvalifikationer från arbetslivet, 6) namn och kontaktinformation (adress, mejl och telefonnummer) till minst två referenspersoner, 7) relevanta publikationer

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/search/?hits=30&languageId=1&searchlanguage_en=English

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: 2020-11-16 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl. HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Joëlle Rüegg, +46737121592, joelle.ruegg@ebc.uu.e

Välkommen med din ansökan senast den 30 september 2020, UFV-PA 2020/2926

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-11-16 eller enligt överenskommelse.
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/2926
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2020-08-19
Sista ansökningsdag 2020-09-30

Tillbaka till lediga jobb