Uppsala universitet, institutionen för fysik och astronomi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.

Institutionen för fysik och astronomi är den näst största institutionen vid Uppsala universitet, med mer än 360 anställda och 11 olika avdelningar, och med sina lokaler i Ångströmlaboratoriet i Uppsala. En av institutionens avdelningar är FREIA-avdelningen, som driver ett laboratorium som utför forskning om och utveckling av framtida partikelacceleratorer, med särskilt fokus på den Europeiska Spallationskällan (ESS), högluminositetsuppgraderingen av LHC vid CERN, och frilektronlasrar och ultrasnabba elektrondiffraktionsinstrument (UED) i Uppsala.

Beskrivning av anställningens ämnesområde: Ett nytt forskningsprogram ”Instrumentation och acceleratorfysik” har nyligen inrättats vid FREIA-avdelningen inom institutionen för fysik och astronomi. Detta program syftar till att konsolidera Uppsala universitets pågående insatser för utveckling av acceleratorer, röntgeninstrumentation och experimentella metoder vid nationella och internationella storskaliga forskningsanläggningar. Detta initiativ kommer att vara ledande för att kombinera det senaste inom laserteknologi och supraledande acceleratorteknologi för att leverera kompakta röntgenkällor med unika egenskaper. Projektet kommer att leda till nya insikter om hur elektroner och atomer rör sig i realtid under loppet av kemiska reaktioner och fasövergångar. Det kommer också att skapa en nationell plattform för internationellt vetenskapligt samarbete inom detta forskningsområde och öppna möjligheter för kommersiella spin-offs.

FREIA-laboratoriet erbjuder unika möjligheter för utveckling av supraledande acceleratorer för forskning och för tillämpningar inom t.ex. medicin. Den fortsatta utvecklingen av ny teknologi och kompetens för supraledande acceleratorer är dessutom viktigt i ett nationellt perspektiv för att säkerställa att de acceleratorer som används för MAX IV och ESS kan utvecklas så att de förblir vid den internationella frontlinjen och för att säkerställa fortsatt svenskt engagemang i utvecklingen av internationella acceleratorer vid t.ex. CERN.

Arbetsuppgifter 

• Undervisning, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning av doktorander.  
• Följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.  
• Ta en ledande roll i forskningsprogrammet och bidra aktivt till nationella och internationella projekt inom området kompakta ljuskällor och ultrasnabba elektrondiffraktionskällor. 
• Innehavaren av anställningen förväntas vara ansvarig för stöd och främjande av utbildning inom ämnesområdet som behandlar strålar av fotoner och laddade partiklar.

Behörighetskrav:

• Doktorsexamen i fysik eller motsvarande vetenskaplig kompetens.
• Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet eller annan yrkesskicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesområde och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
• Den sökande ska ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande tio veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.
• Dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eller engelska om inte särskilda skäl föreligger. Innehavaren förväntas kunna undervisa på svenska inom två år.
• Personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Bedömningsgrunder för sökande som uppfyller ovanstående behörighetskrav

Vid urval av behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet vilka tillmäts lika stor vikt.
 
Vetenskaplig skicklighet avser forskningsmeritering. Förutom akademisk meritering kan även forskningsmeritering från annan verksamhet, som inbegriper till exempel teknikutveckling och innovationsförmåga, beaktas. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand vetenskaplig kvalitet att beaktas. Även forskningens omfattning, främst djup och bredd, kommer att tillmätas betydelse. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsmeriter inom områdena undulatorbaserade fotonkällor, fysik för laddade partikelstrålar, acceleratorteknologi och instrumentering.
 
Vidare kommer förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället att tillmätas betydelse.

Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisnings­meritering. Förutom akademisk ­meritering kan även utbildnings- och undervisnings­meritering från annan verksamhet, som inbegriper till exempel handledning, internutbildning eller mentorsprogram, beaktas. Vid bedömning av pedagogisk kommer särskild vikt att läggas vid pedagogisk kvalitet. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse.
 
Vidare kommer förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen sett utifrån forskning i det aktuella ämnet, ämnesdidaktik och högskolepedagogik att tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten.

Ledningsskicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Erfarenhet och beprövad förmåga att bygga och leda en framgångsrik och välskött forskargrupp kommer att tillmätas betydelse.

Samverkansskicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Sådan skicklighet visas genom förmåga att etablera och leda samarbeten på nationell och internationell nivå.

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Ytterligare information
Den som erbjuds en anställning som universitetslektor kan befordras till professor om den sökande har begärt det, är behörig för en sådan anställning och dessutom bedömts lämplig utifrån de specifika kriterier som fastställts av fakultetsnämnden.

Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

Uppsala universitetets anställningsordning

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens riktlinjer för anställning

Instruktioner för ansökan om anställning

Upplysningar om anställningen lämnas av Prof. Hermann Dürr Tel.: 070-4250176 Email: herrman.durr@physics.uu.se
Lön: Individuell lönesättning tillämpas.
Tillträde: Så snart som möjligt eller efter överenskommelse.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Anställningens omfattning: 100 %

Välkommen med din ansökan senast den 23 oktober 2020, UFV-PA 2020/2816.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Så snart som möjligt eller efter överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/2816
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2020-09-10
Sista ansökningsdag 2020-10-23

Tillbaka till lediga jobb