Uppsala universitet, Kansliet för medicin och farmaci

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Områdeskansliet för medicin och farmaci med drygt 60 anställda svarar för verksamhetsstöd och service till områdesnämnden för medicin och farmaci samt institutioner och centrumbildningar inom vetenskapsområdet. Det är en del av universitetsförvaltningen, men får huvuddelen av sitt uppdrag via områdesnämnden och dess vicerektor. Områdeskansliet arbetar med forsknings- och utbildningsstöd, ekonomisk planering, uppföljning av verksamheten, stöd till studenter samt stöd till lärare som vill utveckla sin undervisning. Vidare medverkar områdeskansliet i rekrytering av lärare till institutionerna inom vetenskapsområdet. Områdeskansliet samarbetar med övriga avdelningar vid universitetsförvaltningen vid beredning av ärenden och medverkar också i utredningar och remisser på uppdrag av universitetets ledning.

Områdeskansliet består av fem enheter. Anställningen som utbildningshandläggare är placerad vid enheten för utbildningsstöd som består av 13 personer. Enhetens övergripande uppdrag är att ge administrativt stöd och service till kommittéer, prodekaner, ordföranden, programansvariga och institutioner vad gäller utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå, internationalisering av utbildning samt kommittén för lika villkor.

Arbetsuppgifter:

Anställningen innebär i huvudsak att utgöra ett kvalificerat administrativt stöd till vetenskapsområdets arbete med utbildning på forskarnivå. Arbetet sker i nära samarbete med kollegor, främst utbildningshandläggare och utbildningsledare, samt ordföranden, prodekaner och studierektorer. En viktig del är att samverka och samarbeta med institutionerna inom vetenskapsområdet, områdesledningen, andra avdelningar inom universitetsförvaltningen samt externa samarbetspartners.

Som utbildningshandläggare kommer du vara ansvarig handläggare för kommittén för utbildning på forskarnivå. Du ger stöd till sammanträden genom att upprätta kallelser, förbereder underlag till beslut, ansvarar för protokoll, expedierar, diarieför och följer upp beslut och ärenden. Du handlägger disputationsanmälan, förhandsgranskning, ordförandebeslut och studieadministrativa ärenden samt arbetar med riktlinjer, avtal och utbildningsutvärderingar. Du planerar, koordinerar och följer upp handledarinformationsdagarna vid vetenskapsområdet.

Du kan även få vara ansvarig handläggare för ett brett spektrum av ärenden och uppgifter som förekommer vid områdeskansliet för medicin och farmaci, såsom remisser, yttranden, arbetsgrupper, utredningar, metod- och kvalitetsarbete. Arbetstoppar vid exempelvis terminsstart, terminsavslut och årsbokslut förekommer.

Kvalifikationskrav:

• Examen från högskoleutbildning eller utbildning som av arbetsgivaren bedöms som likvärdigt.
• God förmåga till tydlig och saklig kommunikation i tal och skrift på svenska och engelska.
• Mycket god datorvana.
• Erfarenhet av kvalificerat arbete vid statlig myndighet eller som av arbetsgivaren bedöms som likvärdigt.
• Erfarenhet av administrativt stöd till kommitté, nämnd, projektgrupp eller styrelse eller som av arbetsgivaren bedöms som likvärdigt.
• Erfarenhet av utbildningsadministration vid universitetet och högskola.
• Erfarenhet av handläggning av doktorandärenden inom utbildning på forskarnivå.
• Erfarenhet av att ge verksamhetsstöd och service.
• Vid denna rekrytering kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet. För att lyckas med arbetsuppgifterna behöver du vara kommunikativ, tydlig, saklig och professionell. Du har förmåga att samarbeta på ett framgångsrikt sätt med människor på olika positioner inom universitet och samarbetspartners. Det är viktigt att du är stabil och har ett serviceinriktat arbetssätt. Arbetsuppgifterna kräver även att du är självgående samt har god förmåga till strukturerat arbete där du organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt.

Önskvärt/meriterande i övrigt:

• God kännedom om universitetsvärlden, gärna inom medicin och farmaci.
• God kännedom om regelverk och förutsättningar för utbildningsverksamhet vid universitet och högskolor. Exempelvis gällande lagstiftning, utbildningsfinansiering, uppföljning och utvärdering.
• Erfarenhet av samverkan och samarbete inom universitet och högskola.
• Erfarenhet av att arbeta med de studieadministrativa datasystemen.
• Erfarenhet av ekonomi och budgetarbete, gärna inom universitet och högskola.
• Kunskap om upprättande och förnyelse av avtal.
• Erfarenhet av kvalitets-, metod- och utvecklingsarbete.

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: Enligt överenskommelse, gärna så snart som möjligt.

Anställningsform: Tillsvidareanställning, provanställning kan tillämpas

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: enhetschef Malin Engelmark, malin.engelmark@uadm.uu.se, 070-167 97 62

Välkommen med din ansökan senast den 17 september 2020, UFV-PA 2020/2913.

Observera att intervjuer kan komma att påbörjas under ansökningstiden.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast eller enligt ö.k.
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/2913
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2020-08-27
Sista ansökningsdag 2020-09-17

Tillbaka till lediga jobb