Uppsala universitet, Institutionen för lingvistik och filologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för lingvistik och filologi bedriver forskning och utbildning i ett antal olika språk och språkrelaterade ämnen och utgör en internationell miljö. Institutionens verksamhet täcker många av de klassiska och samtida språken och kulturerna i stora områden av Europa, Asien och Afrika, samt datorlingvistik och lingvistik. Utbildning erbjuds på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

Doktorandstudier sträcker sig över en 4-årsperiod under vilken doktoranden erhåller en lön som anställd vid institutionen. Doktoranden förväntas bedriva studier och forskning på heltid samt delta i och bidra till institutionens verksamhet. Undervisning och/eller administrativa uppgifter kan tillkomma upp till 20%, varvid doktorandanställningen förlängs med motsvarande tid.

Projektbeskrivning: Doktorander i grekiska och bysantinologi vid Uppsala universitet arbetar i en livlig forskningsmiljö som består av forskare intresserade av det grekiska språket och kulturen från antiken till den bysantinska perioden. För denna doktorandplats söker vi i första hand en kandidat som är intresserad av att arbeta inom ramen för forskningsprogrammet  “Retracing Connections: Byzantine Storyworlds in Greek, Arabic, Georgian, and Old Slavonic (c. 950 – c. 1100)”, som undersöker olika aspekter av tvärspråkligt och tvärkulturellt berättande i medeltida texter. Ansökningar för projekt som faller utanför detta forskningsprograms ramar är också välkomna. Avhandlingsprojektet bör dock falla inom ramen för den handledningskapacitet som finns tillgänglig vid institutionen. Det planerade avhandlingsprojektet ska beskrivas i den avhandlingsplan som bifogas ansökan. Särskild vikt kommer att fästas vid det föreslagna projektets kvalitet och genomförbarhet under den stipulerade tiden samt kandidatens lämplighet och kvalifikationer för uppgiften.

Kvalifikationskrav: Den sökande ska uppfylla fordringarna för magisterexamen (eller motsvarande) i grekiska eller bysantinologi.

Meriterande i övrigt: Goda och breda språkkunskaper är meriterande, liksom erfarenhet av internationella studiemiljöer.

Ansökan skall innehålla:

  • Ett brev där den sökande kort beskriver sina forskningsintressen och motivation till doktorandstudier (maximalt en sida)
  • Ett CV innehållande (i) en beskrivning av den sökandes utbildning i grekiska/bysantinologi och andra relevanta områden inklusive en förteckning över avslutade kurser med datum och betyg, (ii) en förteckning över akademiska publikationer (om några), och (iii) arbetslivserfarenhet med relevans för akademisk forskning (maximalt fyra sidor)
  • En kopia på den sökandes magisteruppsats/examensarbete (eller motsvarande)
  • En preliminär forskningsplan som (i) formulerar en forskningsfråga inom projektet eller ämnet enligt ovan, (ii) beskriver metodologi och arbetsplan, och (iii) kontrasterar de förväntade resultaten gentemot det rådande forskningsläget. (fyra sidor inklusive referenser)
  • Övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.

Ansökan kan författas på engelska eller svenska.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/ och http://www.sprakvet.uu.se/Forskning/Forskarutbildning 

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: 2021-01-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl. HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Ingela Nilsson (ingela.nilsson@lingfil.uu.se)

Studierektor för forskarutbildningen, Professor Christer Henriksén (Christer.Henriksen@lingfil.uu.se), tel. 018 471 6845.

Fakultetens utbildningsledare Lars Hagborg (Lars.Hagborg@uadm.uu.se), tel. 018 471 1907.

Välkommen med din ansökan senast den 24 september 2020, UFV-PA 2020/3010.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-01-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/3010
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2020-08-25
Sista ansökningsdag 2020-09-24

Tillbaka till lediga jobb