Uppsala universitet, Institutionen för elektroteknik

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för Elektroteknik har en ledande position inom såväl forskning som utbildning på alla nivåer. Institutionen är en internationell miljö med cirka 130 medarbetare vid Ångströmlaboratoriet.

Postdoktorstjänsten kommer att vara placerad vid avdelningen för signaler och system. Hos oss bedrivs det ledande forskning inom olika områden, såsom signalbehandling, reglerteknik, cybersäkerhet för styrsystem, trådlös kommunikation, energiskördande sensornätverk, pedagogik och teknikdidaktik. 

Postdoktorn kommer att ingå i forskargruppen med fokus på cybersäkerhet för styrsystem. Vår grupp utvecklar ny teori och metodik som stöder analys och design av säkra och motståndskraftigt styrsystem i säkerhetskritiska applikationer, såsom till exempel vattenhantering, elkraftsystem och medicinska behandlingsystem. Mer information om vår forskargrupp och pågående projekt finns på vår webbplats

Forskningsprojekt: Forskningsprojektet för den annonserade positionen kommer att ligga inom områdena reglerteknik, cybersäkerhet och förstärkningslärande. Applikationsområdet kommer att fokuseras på digitala styrsystem som drivs via kommunikationsnät som kan bli utsatta för cyberattacker. Som medlem i ett tvärvetenskapligt team kommer du att bidra till att tillhandahålla lösningar för att förbättra styrsystemets säkerhet och motståndskraft.

Postdoktorstjänsten kommer att ha fokus på att utveckla nya metoder för analys och design som tillsammans beaktar påverkan och upptäckbarhet av attacker under osäkerhet, med inspiration från modellbaserade tillvägagångssätt relaterade till optimal feldetektering, optimal robust reglering, och datadrivna lösningar liksom förstärkningslärande. De utvecklade metoderna ska stödja utformningen av anomalidetekterings- och regleralgoritmer för förbättrad säkerhet och motståndskraft vilka kommer att valideras genom experiment på testbäddar och med numeriska simuleringar.

Arbetsuppgifter: Att bedriva nydanande forskning inom cybersäkerhet för styrsystem. Arbetsuppgifterna omfattar teoretisk analys, algoritmdesign och implementering samt mjukvarubaserad simulering och dokumentation genom författande av tidskriftsartiklar och rapporter. Medverkan i undervisningen på grund- och avancerad nivå samt doktorandhandledning ingår också.

Kvalifikationskrav: För anställning som postdoktor ska du ha doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, i elektroteknik med specialisering inom reglerteknik, maskininlärning eller närliggande områden. Examen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan examen vara äldre än tre år. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc.

Goda färdigheter i talad och skriven engelska är ett krav. Dokumenterad erfarenhet av författande av publikationer av hög kvalitet inom ovan nämnda områden. Stor vikt kommer att läggas vid programmeringsförmåga, matematiska färdigheter och tidigare forskning inom reglerteknik eller närliggande områden som till exempel, feldetektering, robust reglering, optimeringsteori, maskininlärning eller förstärkninglärande.

Övriga meriter: Andra viktiga personliga egenskaper är öppenhet för tvärvetenskaplig forskning, kreativitet, noggrannhet och ett strukturerat angreppssätt. Vid urval bland de sökande bedöms förmågan att

självständigt kunna driva sitt arbete framåt kunna samarbeta med andra ha ett professionellt förhållningssätt och analysera och arbeta med komplexa problem

Efter behörighetskraven kommer stor vikt att läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Instruktioner för ansökan: Ansök via länken nedan. Ansökan ska omfatta följande delar:

  • CV med relevanta akademiska och andra meriter.
  • Personligt brev med en beskrivning av forskningsintressen, framtida mål, motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter samt en beskrivning av tidigare forskningserfarenheter (max två sidor).
  • En kort ”Research Statement” inom forskningsprojekts område (max två sidor).
  • Kopia på examensbevis och betygsutdrag från de universitet där kandidaten har studerat.

Om examen och betygsutdrag inte är skrivna på svenska eller engelska så ska en översättning till något av dessa språk bifogas.

  • Publikationslista.
  • Representativa publikationer eller tekniska rapporter i tillämpliga fall (ej längre än åtta sidor per publikation). Det går även bra redovisa längre rapporter. Bifoga i så fall en kort sammanfattning av dessa och en länk till den fullständiga rapporten.
  • Kontaktinformation till åtminstone två referenspersoner. - Ett rekommendationsbrev från en av dessa referenspersoner.

Det är inget krav att den sökande har relevant doktorsexamen vid ansökans inlämnande men måste ange när doktorsexamen kommer att erhållas. Samtliga sökanden skall ange tidigaste möjliga startdatum för anställningen.

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: Enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enligt centralt kollektivavtal.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: André Teixeira, andré.teixeira@angstrom.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 26 oktober 2020, UFV-PA 2020/2705.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Individuell lönesättning.
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/2705
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2020-07-03
Sista ansökningsdag 2020-10-26

Tillbaka till lediga jobb