Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.

Institutionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet är Sveriges största och bredaste institution av sitt slag med drygt 200 anställda, varav många med en internationell bakgrund. Vår forskning sträcker sig inifrån jordens kärna ut till atmosfären, från mikroskopiska mineral och fossil till hur berg och oceaner bildas, från tiden för jordens födelse fram till idag. Vi kartlägger jordens och livets utveckling över flera miljarder år och studerar sambandet mellan atmosfären och haven med hänsyn till klimatförändringar och hållbar utveckling. För mer information se: www.geo.uu.se.

Palebiologiprogrammet: Vid paleobiologiprogrammet forskar och undervisar vi brett med paleobiologiska frågeställningar. Forskningen innefattar biosfären under Proterozoikum, djurens tidiga uppblomstring och utveckling till hur nannoplankton anpassat sig till klimatförändringar under de senaste 65 miljoner åren. Undervisning sker på både kandidat- och masternivå inom paleobiologi men också mer generell geovetenskap. Läs mer på www.geo.uu.se/forskning/paleobiologi/.

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning: Fokus för det här projektet är att studera Prekambriskt liv. Projektet är brett och interdisciplinärt och involverar geokemi, paleontologi, kemi och materialvetenskap. Arbetet kommer att innebära geokemiska och paleontologiska studier av Prekambriska bergarter från Sverige, Finland och nord-västra Ryssland. Fältarbete, laboratoriearbete, kemiska och morfologiska analyser kommer att vara de huvudsakliga uppgifterna. Laboratoriearbetet kommer bland annat att innebära att utföra experiment för att skapa biomorfer under neutrala/naturliga förhållanden där syftet är att förstå skillnaden mellan biologiska och abiotiska morfologier. Tjänsten kommer att innehålla arbete med Ramanspektroskopi, EPR (Electron Paramagnetic Resonance), våtkemi (inklusive arbete med HF) samt tekniker för avbildning, såsom optisk mikroskopi och svepelektronmikroskopi. Tjänsten innebär också 20% undervisning och fältarbete kan komma att bli aktuellt.

Kvalifikationskrav: Ett krav för tjänsten är en avlagd mastersexamen (eller motsvarande meriter) i geovetenskap och/eller biologi. Viktiga egenskaper för tjänsten kommer att vara stark motivation samt kapacitet för självständigt arbete. En viktig egenskap hos den sökande är förmåga att kommunicera sin forskning och att interagera med forskargemenskapen. Mycket god förmåga att uttrycka sig på engelska och svenska i tal och skrift är ett krav.

Önskvärt/meriterande i övrigt: Erfarenhet av EPR och biomorfer är meriterande. Förmåga till samarbete och kommunikation samt att initiera och organisera forskningen är mycket önskvärt.

Ansökan: Ansökan skall innehålla i) en kortfattad beskrivning av den sökandes forskningsintressen och relevanta erfarenheter, ii) ett CV, iii) kopior av diplom och certifikat, iv) examensarbete v) andra, valfria relevanta dokument vi) namn på två referenser som känner sökande väl.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: 2020-10-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Anna Neubeck anna.neubeck@geo.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 30 juli 2020, UFV-PA 2020/2619.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-10-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/2619
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2020-06-26
Sista ansökningsdag 2020-07-30

Tillbaka till lediga jobb