Uppsala University, Department of Chemistry - Ångström Laboratory

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.

Institutionen för kemi - Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiämnet. Institutionen har 230 anställda och omsätter 220 miljoner kronor. Vid institutionens sju program bedrivs mycket framgångsrik forskning av hög internationell klass. Vi har ett stort antal externt finansierade forskningsprojekt, ofta med internationellt samarbete och vi ser en fortsatt god tillväxt inom vårt ämnesområde. Institutionen har utbildningsuppdrag inom ingenjörs- och civilingenjörsprogram samt masterprogram. Mer information finns på vår hemsida.

Beskrivning av ämne/forskningsprojekt: Säkerhet är en viktig aspekt för återuppladdningsbara batterier. De flytande organiska elektrolyter som används kan lätt fatta eld om batteriet felar. Projektet ämnar adressera brandfarligheten hos batterier, främsta fokus kommer vara utveckling av icke-brandfarliga, flytande elektrolyter för litium-jon- och natrium-jon-batterier. Detta inkluderar formulering, utveckling och karakterisering av icke-brandfarliga organiska elektrolyter. Olika aspekter av de framtagna elektrolyterna kommer att studeras inklusive materialegenskaper, jonledningsförmåga, brandfarlighet, elektrokemiska och kemiska reaktioner, samt hur elektrolyterna kan användas i fullständiga anordningar. Det slutliga syftet med projektet är att öka kunskapen och förståelsen inom detta område, samt att ta nästa steg i utvecklingen av säkra och hållbara återuppladdningsbara batterier.

Arbetsuppgifter: Projektet är en del av Swedish Battery Center (BASE) och kommer att genomföras vid Uppsala universitet i nära samarbete med industripartners. Doktoranden kommer även att arbeta i nära samarbete med kollegor vid Ångström Advanced Battery Center. Den anställdes huvuduppgift är att bedriva forskning om icke-brandfarliga elektrolyter för litium- och natrium-batteri-teknologier. Specifikt involverar detta formulering, syntes och beredning av säkra elektrolyter, cellmontering, elektrokemiska mätningar samt karaktärisering av material. En mängd elektrokemiska mätmetoder (t.ex. cyklisk voltametri, galvanostatisk cykling, etc.) och karakteriseringsmetoder (t.ex. termisk analys, konduktivitetsmätningar, röntgenfotoelektronspektroskopi, etc.) kommer att användas för att undersöka lovande elektrolyter. Doktoranden förväntas utföra högkvalitativ forskning i syftet att publicera resultaten i journaler med hög inverkan eller att kommunicera resultaten via konferenser.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet: Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

  • avlagt examen på avancerad nivå eller
  • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kvalifikationskrav:

  • grundexamen eller motsvarande enligt ovan inom området kemi, materialvetenskap eller annat relevant fält
  • mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift

Önskvärt/meriterande: Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor: Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Ansökningsförfarande: Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: 2020-09-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Reza Younesi (reza.younesi@kemi.uu.se), 018 471 3738

Välkommen med din ansökan senast den 31 juli 2020, UFV-PA 2020/2610.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-09-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/2610
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2020-06-30
Sista ansökningsdag 2020-07-31

Tillbaka till lediga jobb