Uppsala universitet, Institutionen för materialvetenskap

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.

Antagning till forskarutbildning i ämnet Teknisk fysik med inriktning mot fasta tillståndets fysik.

Avdelningen för fasta tillståndets fysik är en del av institutionen för materialvetenskap vid Ångströmlaboratoriet. På avdelningen arbetar vi både med grundläggande och tillämpad forskning. Forskningen är relaterad till energi och miljöfrågor såväl som till biovetenskapliga tillämpningar inom våra olika forskningsområden. Företrädesvis undersöker vi fysikaliska och kemiska egenskaper hos nanomaterial och nya material som kan användas som tunna filmer för smarta fönster, gassensorer, fotokatalytiska beläggningar, spinntronik och biomagnetiska tillämpningar eller för att skapa nya magnetiska material för grön energiteknologi.

Projektbeskrivning: Projektet finansieras av Röntgen Ångström cluster som är ett tysk-svenskt forskningssamarbete inom strukturbiologi och materialvetenskap. I projektet utnyttjar vi den enorma potential som finns i de nya forskningsanläggningarna ESS och MAXIV i Lund för studier av framtidens batterimaterial. Vi kommer mer specifikt att utnyttja anläggningarnas möjligheter att studera nanopartikelbaserade batterimaterial vid flera olika längdskalor samtidigt, möjligheter som de nya instrumenten DREAM (vid ESS) och CoSAXS (vid MAX IV) erbjuder. Med järnbaserad batteriteknologi i fokus kommer vi att utveckla metoder för att studera batteriernas kemi genom att följa förändringar i batterikomponenternas struktur och magnetism på nanometernivå. Detta görs genom att studera hur materialen sprider röntgen- och/eller neutronstrålar vid olika vinklar. Inom projektet kommer vi också att utveckla speciellt utformade experimentella battericeller som låter oss ladda upp eller ladda ur batteriet samtidigt som vi mäter magnetisering eller bestrålar cellerna med röntgen- och/eller neutronstrålar (in-operando studier).

Arbetsuppgifter: Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden

Du kommer att jobba i ett team med medverkan från Uppsala, Lund och Köln som fokuserar på att korrelera den atomistiska (diffraktion) och mesoskopiska (lågvinkelspridning) strukturen hos batterikomponenter med deras funktionella magnetiska egenskaper. I  arbetsuppgifterna ingår in-operando karakterisering av batterimaterialen med magnetometri samt in-operando strukturbestämning av materialen med hjälp av röntgen- och neutronspridning.

Kvalifikationskrav: Civilingenjörs- eller masterexamen inom kemi, materialvetenskap, fysik eller motsvarande utbildning inom angränsande områden. Kunskaper och färdigheter inom spridningsmetoder och magnetiska material är ett krav. Erfarenhet med syntes av nanopartiklar eller elektrokemisk testning av batterier är meriterande.

Mycket goda skriftliga och muntliga färdigheter inom engelska är ett krav.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper som god samarbets- och kommunikativ förmåga. Sökanden bör vara målmedveten, strukturerad samt kunna arbeta effektivt både individuellt och i grupp.

Behörighet: Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

avlagt examen på avancerad nivå eller

 -  fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller

-  på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Din ansökan: Din ansökan ska innehålla:

1) Ett kort brev där du beskriver dig själv, varför du vill doktorera och varför just du är lämplig för denna tjänst.

2) CV (max 2 sidor).

3) En vidimerad kopia av din masterexamen och dina kursbetyg.

4) Kopior (eller utkast) av ditt examensarbete på avancerad nivå och andra dokument, som t ex publikationer, som du önskar åberopa.

5) Namn och kontaktuppgifter till minst två kontaktpersoner som har accepterat att vara referenser för dig.  

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: Hösten 2020 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Universitetslektor Germán Salazar-Alvarez, german.salazar.alvarez@angstrom.uu.se och professor Peter Svedlindh, peter.svedlindh@angstrom.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 31 augusti 2020, UFV-PA 2020/2584.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Hösten 2020 eller enl överenskommelse
Löneform Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer 2020/2584
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2020-06-26
Sista ansökningsdag 2020-08-31

Tillbaka till lediga jobb