Uppsala universitet, Institutionen för läkemedelskemi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.

Institutionen för läkemedelskemi bedriver forskning och undervisning inom området läkemedelsutveckling. Mer information om institutionen och dess undervisning finns på www.ilk.uu.se. Institutionen har sammanlagt ca 85 medarbetare.

Forskningsgrupp

Forskargruppen ”Translational PET Imaging” är verksam vid Rudbecklaboratoriet vid Uppsala Universitet. Forskargruppen är associerad vid Science for Life Laboratory (https://www.scilifelab.se/researchers/olof-eriksson) och forskningen fokuserar på utveckling av in vivo avbildningsmetoder för ökad förståelse av sjukdomsutveckling och terapi inom metabola sjukdomar och onkologi (https://www.ilk.uu.se/research-groups/translational-imaging). Forskargruppen är del av Institutionen för Läkemedelskemi (www.ilk.uu.se) och består i nuläget av 7 forskare inkluderat 2 doktorander.

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning:

Projektet fokuserar på att utveckla och utvärdera PET spårsubstanser för in vivo molekylär avbildning av immunceller och fibros. Välreglerad inflammation och bildande av fibros (ärrbildning) är i vanliga fall processer som skyddar organismen. I vissa fall kan dock dessa processer istället associeras med sjukdomsutveckling, t.ex. vid kronisk inflammation (diabetes) eller fel-reglering av immunresponsen (t ex COVID19) samt bildandet av fibros (t.ex. cystisk fibros).

Idag finns inga bra metoder för att mäta inflammatoriska eller fibrotiska processer i vävnad förutom att ta biopsier från patienten. Detta doktorandprojekt syftar därför till att utveckla nya PET avbildningsmetoder för immunceller och fibros.

Doktoranden kommer ansvara för in vitro och in vivo utvärdering av PET spårsubstanser i olika sjukdomsmodeller inklusive immunoterapi av cancer, samt lunginflammation. Arbetet sker i nära samarbete med radiokemister, biologer och kliniskt verksamma läkare. I arbetet ingår även deltagande i den dagliga driften av laboratoriet samt eventuellt undervisning.

Kvalifikationskrav:

Vi söker en starkt motiverad student för en doktorandtjänst. Vi emotser ansökan från studenter som har, eller är i slutskedet av, en mastersexamen från biomedicinar- civilingenjör-, naturvetar-, apotekar-, kemi-, läkarprogrammet eller motsvarande kunskaper.

Goda kunskaper och god kommunikationsförmåga i engelska, i tal och skrift är ett krav.

Önskvärt/meriterande i övrigt: Laborativ erfarenhet av utvärdering av PET spårsubstanser inkluderat in vitro metodiker (cell-system, autoradiografi) och in vivo metodiker (biodistribution, PET/ SPECT/ CT/ MRI-imaging, bildanalys) är meriterande. Genomgångna kurser i FELASA C (eller motsvarande) eller strålskydd är meriterande.

Information om utbildning på forskarnivå, behörighetskrav och intagningsbestämmelser finner du på https://mp.uu.se/web/info/forska/forskarutbildning/medicin-och-farmaci/

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Ansökan:

Ansökan bör skrivas på engelska och innehålla ett personligt brev där du kort beskriver dig själv och dina forskningsintressen, ditt CV inkluderat lista på ev. publikationer, samt kopior av examensbevis och betyg. Ange även vilka erfarenheter du har av att delta i vetenskapligt arbete samt anledningen till att du vill gå en forskarutbildning. Bifoga även kontaktuppgifter (namn, email, telefonnummer) till minst två referenspersoner och/eller rekommendationsbrev.

Urvalsprocessen: 

Ansökningarna bedöms enligt följande kriterier: uppfyllande av behörighetskrav, tidigare erfarenhet av arbete och/eller forskning inom närliggande område samt personlig lämplighet. De främsta kandidaterna kommer att kallas till intervju så snart som möjligt efter sista ansökningsdag. Fakultetens kommitté för utbildning på forskarnivå antar doktoranden. 

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: 2020-09-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl. HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om forskningsprojektet lämnas av: Biträdande universitetslektor Olof Eriksson (olof.eriksson@ilk.uu.se).

Upplysningar om anställningen lämnas av: Prefekt Anders Karlén (anders.karlen@ilk.uu.se).

Välkommen med din ansökan senast den 31 juli 2020, UFV-PA 2020/2495.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-09-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/2495
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2020-06-23
Sista ansökningsdag 2020-07-31

Tillbaka till lediga jobb