Uppsala universitet, Institutionen för materialvetenskap

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.

Projektbeskrivning: Projektet är finansierat av Vetenskapsrådets neutroninitiativ och handlar om att anpassa neutroninstrumentet DREAM vid ESS (European Spallation Source) i Lund (https://europeanspallationsource.se/instruments/dream) till studier av nanomaterial och därmed kraftigt utöka dess användningsområden och användarbas. Projektet syftar till att utöka längdskaleområdet som kan studeras med DREAM. Vi kommer även att designa flera avancerade provmiljöer för att denna uppgradering ska kunna nyttjas till fullo. Diffraktometern DREAM har redan från början designats för att möjliggöra samtidig datainsamling i två olika längdskaleområden (ångström- och nanometernivå). Några exempel på möjliga studier är att undersöka hur batteriers struktur förändras under användning eller att följa självorganiseringen av mycket små cellulosafiber.

Arbetsuppgifter: Du kommer att jobba i ett team som fokuserar på att studera batterikomponenter med neutronspridning på både ångström- (diffraktion) och nanometernivå (småvinkelspridning, SANS). Arbetet innebär omfattande neutronspridningsstudier vid internationella neutronanläggningar. Arbetsuppgifterna innefattar även design, utveckling och testning av olika provmiljöer för in-situ karaktärisering av olika nanomaterial såsom nanocellulosa och järnoxid nanopartiklar.

Kvalifikationskrav: För anställning som postdoktor ska du ha doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Examen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan examen vara äldre än tre år. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc.

För denna anställning är en doktorsexamen i kemi, materialteknik eller fysik med fokus på neutrondiffraktion ett krav.

Mycket goda skriftliga och muntliga färdigheter i engelska är ett krav.

Kunskap om och erfarenhet av röntgendiffraktion, lågvinkelröntgenspridning, biomaterial, batterikomponenter, och/eller magnetiska material är meriterande.

Personliga egenskaper, som förmåga att leda och driva projekt och samtidigt kunna interagera med andra forskare är mycket viktiga. Sökanden måste vara målmedveten, strukturerad samt kunna arbeta effektivt både individuellt och i grupp.

Ansökan ska innehålla CV, publikationslista, kopior på examensbevis samt andra relevanta dokument. Vi ser gärna att du lämnar uppgift om minst två referenspersoner eller bifogar rekommendationsbrev.

Lön: Individuell lönesättning

Tillträde: 2020-08-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i två år enl centralt kollektivavtal

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av universitetslektor Germán Salazar-Alvarez, german.salazar.alvarez@angstrom.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 31 augusti 2020, UFV-PA 2020/2032.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-08-01 eller enl överenskommelses
Löneform Individuell lönesättning.
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer 2020/2032
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2020-06-25
Sista ansökningsdag 2020-08-31

Tillbaka till lediga jobb