Uppsala universitet, Institutionen för informationsteknologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.

Institutionen för informationsteknologi bedriver forskning och utbildning i ett spektrum av områden inom datavetenskap och IT. Institutionen är organiserad i fem avdelningar där avdelningen för beräkningsvetenskap är en. Forskningen spänner över ett brett område, från utveckling och analys av numeriska metoder, tillämpad beräkningsvetenskap, högprestandaberäkningar och molnberäkningar till samarbetsprojekt inom teknisk-vetenskapliga beräkningar och industriella tillämpningar. Tillämpningsområden är bland annat strömningsmekanik, elektromekanism, akustik, geologi, systembiologi, kvantdynamik, finansiell matematik och genetik. Avdelningen har ett omfattande internationellt och nationellt forskningsnätverk.

Doktorandutbildningen i beräkningsvetenskap har hittills resulterat i över 80 doktorer. Många av dem är idag framgångsrika forskare i beräkningsvetenskap verksamma både inom akademi och inom näringsliv.

Projektet: I denna utlysning söker vi doktorander för ett projekt. För mer information kontakta Stefan Engblom. Beskrivning av projektet (på Engelska) finns här:

http://user.it.uu.se/~stefane/formalia/comput_cells2.pdf

Arbetsuppgifter: En doktorandanställning ges upp till fem år. Doktoranden ska främst ägna sig åt den egna forskarutbildningen, vilken omfattar fyra års heltidsstudier. Huvuddelen av forskarutbildningen består av forskning i ett specifikt ämne, men innebär även att man genomgår forskarutbildningskurser. Övrig tjänstgöring vid institutionen, som avser undervisning och administrativt arbete, ingår inom ramen för anställningen (max 20 %).

Kvalifikationskrav: En doktorand ska ha civilingenjörsexamen, magisterexamen eller motsvarande kunskaper i ett ämne som är relevant för forskningsområdet, goda kommunikationsfärdigheter och utmärkta studiemeriter, samt goda färdigheter i engelska i tal och skrift. Kunskap och erfarenhet av vetenskaplig programmering, partiella differentialekvationer och numerisk analys är särskilt viktigt.

Ansökningsförfarande: Ansökan skall innehålla

  • ett brev där du beskriver dig själv, relevanta kvalifikationer, forskningsintressen och hur dina tidigare erfarenheter passar in i projektet.
  • meritförteckning (Curriculum Vitae),
  • examensbevis (om examen klar) och registerutdrag (med avklarade kurser och betyg) som styrker behörighet till utbildning i beräkningsvetenskap på forskarnivå,
  • eventuell publikationslista,
  • kopia av examensuppsats eller en detaljerad beskrivning av arbetet samt en plan för dess slutförande om det inte är färdigt vid ansökningstidens utgång,
  • en lista på referenser med kontaktinformation,
  • övrig dokumentation som du anser relevant för din ansökan.

Det är inget krav att den sökande har relevant grundexamen vid ansökans inlämnande, men samtliga sökande skall ange tidigaste möjliga datum för anställning.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i max 5 år enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Univ. lekt. Stefan Engblom, stefane@it.uu.se. Du kan även kontakta avdelningsföreståndare Emanuel Rubensson emanuel.rubensson@it.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 31 juli 2020, UFV-PA 2020/2343.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/2343
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2020-06-16
Sista ansökningsdag 2020-07-31

Tillbaka till lediga jobb