Uppsala universitet, Institutionen för medicinsk cellbiologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.

Institutionen för medicinsk cellbiologi vid Uppsala universitet är en stark och internationell forskningsmiljö. Institutionen har cirka 100 anställda varav ungefär 25 är doktorander, 20 postdoktorer, och 30 forskare och professorer.

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning: Typ-2 diabetes är en av vår tids stora folksjukdomar och trots omfattande forskningsinsatser är orsakerna till denna sjukdom fortfarande relativt okända. Kännetecknande för sjukdomen är en förändrad funktion hos insulin- och glukagonfrisättande celler i bukspottkörtelns Langerhanska öar vilket leder till försämrad förmåga att reglera blodsockernivåerna. Båda dessa hormon produceras i cellernas endoplasmatiska nätverk och transporteras sedan i vesiklar till cellytan där de inväntar signaler som leder till insöndring till blodet, något som kräver ett intrikat samspel mellan proteiner och lipider. Typ-2 diabetes karaktäriseras av störningar i cellernas protein- och lipidmetabolism, vilket leder till försämrad förmåga att frisätta hormoner. I detta projekt kommer du att studera samspelet mellan proteiner och lipider i de insulin-frisättande cellernas olika intracellulära membran, och även ta redan på huruvida detta samspel är förändrat vid typ-2 diabetes.

Du kommer att designa och producera biosensorer verktyg som möjliggör realtids-avbildning av lipidsignalering och proteinlokalisering i de insulinfrisättande cellernas olika intracellulära membran. Avancerad fluorescensmikroskopi (konfokal, TIRF, super-resolution) och optogenetiska verktyg kommer att tillämpas för att visualisera och interferera med signaleringen. Funktionell karakterisering av specifika steg i insulinvesiklarnas livscykel kommer att genomföras med hjälp av loss-of-function (siRNA, CRISPR/Cas9) och transkriptomiska/proteomiska approacher. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Kvalifikationskrav: Personen vi söker ska ha en magisterexamen (eller motsvarande) inom medicin, biomedicin, biologi eller liknande. God praktisk erfarenhet av molekylärbiologi och biokemi är ett krav. Vana av att använda fluorescensmikroskop för avbildning av levande celler samt vana av bildanalys är också ett krav. Mycket god kommunikationsförmåga i muntlig och skriftlig engelska är ett krav. Personliga egenskaper, som förmåga att leda och driva projekt och samtidigt kunna interagera med andra forskare är mycket viktiga. Sökanden måste vara målmedveten, strukturerad samt kunna arbeta effektivt både individuellt och i grupp.

Önskvärt/meriterande i övrigt: Viss programmeringsvana (Java, R, CellProfiler) är meriterande.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: 2020-09-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Olof Idevall Hagren, 018-471 44 28.

Välkommen med din ansökan senast den 2 juli 2020, UFV-PA 2020/2419.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/2419
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2020-06-18
Sista ansökningsdag 2020-07-02

Tillbaka till lediga jobb