Uppsala universitet, Institutionen för farmaci

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.

Undervisning och forskning i samhällsfarmaci vid Institutionen för farmaci bedrivs inom två kompletterande grupper. Den ena gruppens verksamhet har fokus på läkemedelsepidemiologi och därtill relaterade aspekter på läkemedelsanvändning och den andra på apoteksfarmaci. Inom läkemedelsepidemiologi bedriver vi forskning kring läkemedelsanvändningen i samhället, vad som påverkar förskrivning, utköp och användningen av läkemedel i befolkningen och vilka positiva och negativa effekter vi ser av läkemedelsanvändningen.

Beskrivning av ämne/forskningsprojekt: Detta forskningsprojekt kommer att fokusera på läkemedel och miljö. Det innebär studier kring användning av olika läkemedelsklasser ur ett miljöperspektiv, hur de olika aktörerna involverade i läkemedelskedjan från tillverkning till användning kan beakta miljöaspekter i arbetet och att utveckla lösningar på de utmaningar vi idag ser kring läkemedel i miljön i lokalt och globalt.

Arbetsuppgifter: Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete. Omfattningen kan variera över tid, men kan uppskattas uppgå till cirka 20 % av arbetstiden.

Behörighet: Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

  • avlagt examen på avancerad nivå eller
  • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kvalifikationskrav:

  • Apotekarexamen eller motsvarande
  • goda kunskaper i engelska, i tal och skrift
  • Den sökande ska ha ett starkt intresse för epidemiologi och läkemedelsanvändning.
  • Den sökande måste besitta förmågan att arbeta båda självständigt och i grupp
  • Den sökande måste även ha förmåga till tvärdisciplinärt samarbete och samverkan med det omgivande samhället såsom hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, apotek och myndigheter.

Önskvärt/meriterande: Fördjupade kunskaper och/eller praktiska erfarenheter inom epidemiologi, forskningsmetoder kring läkemedelsanvändning och miljövetenskap är meriterande.

Ansökningsförfarande: Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa. Intervjuer kan komma att påbörjas under ansökningsperioden.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: 2020-09-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Björn Wettermark, bjorn.wettermark@farmaci.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 10 juli 2020, UFV-PA 2020/2416.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-09-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer 2020/2416
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2020-06-24
Sista ansökningsdag 2020-07-10

Tillbaka till lediga jobb