Uppsala universitet, institutionen för neurovetenskap

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.

Vid institutionen arbetar ca 400 forskare, lärare, doktorander och administratörer med olika neurovetenskapliga inriktningar. Via olika utbildningsprogram och kurser, både på grund-, avancerad och forskarnivå, sprider vi dessa kunskaper till en lång rad blivande yrkesspecialister – till exempel läkare, fysioterapeuter, logopeder, sjuksköterskor och biomedicinska forskare.

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning: Det aktuella doktorandprojektet avser morfometrisk diagnostik av glaukom. Det finns ett stort kliniskt behov av en bättre metod för kvantitativ diagnostik av glaukom. Visuell information överförs från näthinnan till hjärnan med retinala gangliecellsaxon. Retinala gangliecellsaxon ligger ordnade i ett lager på näthinnans inre yta och samlas ihop till synnerven i synnervshuvudet. Vår forskargrupp har utvecklat kvantitativ mätning av nervfiberlagrets midja i synnervshuvudet, vinkelupplöst i frontalplanet. Mätningen baseras på avbildning av synnervshuvudet med optisk (kort) koherens tomografi. Nervfiberlagrets midja identifieras vinkelupplöst i frontalplanet i OCT-avbildningen med Artificiell Intelligens (AI). Implementeringen av AI-modellen är skriven i Pyton som appliceras LINUX miljö.

Närmast angelägna frågeställningar i projektet är: Optimal storhet att mäta, midjans medeltjocklek/tvärsnittsyta? Hur skall mätningar med olika OCT maskiner kalibreras mot varandra? Är metoden tillförlitlig vid pigmentepitelatrofi i synnervshuvudets närhet? Förväntad vinkelupplöst förlust av midjan som funktion av tid vid normalt åldrande utan känd patologi i ögat? Doktorandprojektet avser att utreda ovanstående frågor.

Doktoranden förväntas utöver forskning bidra i läkarutbildningens undervisning i oftalmiatrik samt bidra med viss administration av undervisning och forskning

Kvalifikationskrav: Personen vi söker skall ha läkarexamen och skall ha god kunskap om ögats anatomi och fysiologi och sjukdomen glaukom. God förmåga att använda MS officepaketet är viktig. Kunskap att arbeta i LINUX miljö är viktig. Färdighet i programmering i Excel och Matlab är väsentlig. Särskild vikt läggs vid tidigare erfarenhet av OCT avbildning av synnervshuvudet och annotering av nyckelstrukturer i OCT bilder samt IT-kompetens enl. ovan.

Önskvärt/meriterande i övrigt: Tidigare erfarenhet av OCT avbildning av synnervshuvudet och annotering av nyckelstrukturer i OCT bilder av synnervshuvudet är önskvärd. God förmåga att uttrycka sig muntligt och i skrift på svenska är en fördel. Viss kännedom om programmering i PYTON är en fördel.

Ansökningsförfarande: Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: Enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Per Söderberg, 018-611 99 90, per.soderberg@neuro.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 6 juli 2020, UFV-PA 2020/2412.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/2412
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2020-06-15
Sista ansökningsdag 2020-07-06

Tillbaka till lediga jobb